="">="">

Politie Rotterdam Rijnmond werkt mee aan lespakket over loverboys

08 augustus 2012
!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Politie Rotterdam Rijnmond werkt mee aan lespakket over loverboys ="">="">

merel-van-groningenMerel van Groningen (pseudoniem) heeft een autobiografisch boek geschreven waarin zij vertelt hoe zij in de val van een loverboy terecht is gekomen. Haar boek 'En plotseling ben je van hem' is de leidraad voor het project en het lespakket dat ontwikkeld wordt in samenwerking met uitgeverij Edu'Actief.


Lancering project
Op 10 oktober om 10 uur zal het Merel van Groningen-project worden gelanceerd. Tijdens een bijeenkomst in Hollandsche Rading zullen diverse sprekers aandacht vragen voor de problematiek. Meer informatie voor het bijwonen van deze lancering volgt in de laatste week van augustus.

Merel van Groningen-project
Het Merel van Groningen-project gaat over loverboys. In het project worden loverboys niet als persoon maar als systeem gezien. De systematische werkwijze van hedendaagse loverboys is een groeiend probleem waarbij steeds vaker zichtbaar is hoe jongeren gedwongen worden hun eigen seksuele grenzen te overschrijden. Politie en Justitie hebben de bestrijding van loverboys tot speerpunt benoemd. Goede voorlichting en preventie is daarbij van groot belang. De inbreng van de politie binnen het Merel van Groningen-project is groot. Het korps Rotterdam Rijnmond heeft haar volle medewerking verleend. Internetrechercheur Maurice van Westrienen heeft jarenlange ervaring in het opsporen van loverboys. Over zijn opsporingsmethodiek geeft hij vele lezingen in het land.

Gevarieerd en interactief lespakket
Het Merel van Groningen-project is een onderwijsproject voor jongeren van 12 tot 16 jaar over deze loverboy-problematiek. Het gaat om jongeren in alle vormen van onderwijs, maar ook binnen jeugdzorg en instellingen. Via een gevarieerd, interactief pakket ontdekken jongeren of zij zelf mogelijk risico's lopen om slachtoffer te worden van een loverboy (in vaktermen: Seksueel Grensoverschrijdend gedrag; S.G.O.G.). Tevens leren de jongeren de verschillende signalen van S.G.O.G. te herkennen om zo te zien of iemand in hun eigen omgeving mogelijk gevaar loopt.

Online gedrag en groepsdruk
Het Merel van Groningen-project gaat niet alleen over loverboys, maar ook over online gedrag van jongeren en groepsdruk. In het project is ook ruim aandacht voor de rol van de politie. Het gaat in het project om jongeren zichzelf weerbaar te maken en hun grenzen te stellen. Juist het laten overschrijden van seksuele grenzen is het werkterrein van hedendaagse loverboys. Het doel van het lespakket is niet om jongeren belerend te wijzen op de mogelijke gevaren van bijvoorbeeld het gebruik van social media. Het doel is juist confronteren: een spiegel voorhouden bij jongeren om naar zichzelf te kijken en te bepalen in hoeverre zij grensoverschrijdend gedrag vertonen of daar mogelijk toe overgehaald kunnen worden.

Ontwikkelteam
Het project nadert haar voltooiing. Met een steeds groter wordende groep auteurs en ontwikkelaars met verschillende expertises is het lespakket ontwikkeld. Uitgever Ricardo Eshuis: "Er zijn uit verschillende disciplines experts aan het project gekoppeld. Op deze manier kan integriteit en deskundigheid gewaarborgd worden. Geen sensatie, maar goede en confronterende opdrachten die bijdragen aan bewustwording bij jongeren."

Het team bestaat uit:

Merel van Groningen:ervaringsdeskundige, slachtoffer en grondlegger van het project.
Maurice van Westrienen:internetrechercheur politie Rotterdam Rijnmond. Expert op het gebied van online opsporing van loverboys.
Edmée Warneke:Auteur gespecialiseerd in lesmateriaal over sociaal-emotionele ontwikkeling en trainer.
Alex van Galen:Scriptschrijver van bekende dramaseries (waaronder Fort Alpha en Rozengeur Wodka Lime). Hij schreef het script bij het lespakket.
Hans de KorteRegisseur van vele dramaseries bij Endemol (waaronder SamSam en 't Zonnetje in huis)
Marsha PendjolProject- en auteursbegeleider bij Edu'Actief
Ricardo EshuisUitgever bij Edu'Actief