Breed, breder, anders opleiden

14 februari 2019

Met de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt zullen studenten anders opgeleid moeten worden. Dat betekent dat de nadruk steeds meer komt te liggen op de vaardigheden en ontwikkeling van eigen kwaliteiten en talenten van studenten. Voor roc's reden om breed te gaan opleiden.

Speciaal voor de Miniconferentie breed opleiden, die 31 januari in Soesterberg was, is Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink geïnterviewd. Bekijk hieronder de video waarin zij haar visie geeft op dit thema.
Wilt u meer weten of zoekt u lesmateriaal? Bekijk op www.edu-actief.nl/mbo-breed-opleiden alle informatie over dit thema.