Stijging baankansen voor jongeren met een mbo-opleiding

19 oktober 2018

Goed nieuws voor het baanperspectief van jongeren in het MBO. Uit de, deze week gepubliceerde, Basiscijfers Jeugd van het UWV en Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) blijkt dat het aantal mbo-vacatures het afgelopen jaar is gestegen en nog altijd toeneemt. Daarnaast laten de cijfers een daling zien van het aantal jongeren met een WW-uitkering.

 Van januari tot juni 2018 waren er in totaal 278.000 mbo-vacatures. Ter vergelijking: het aantal vacatures in dezelfde periode vorig jaar was 8% lager. De huidige stijging in het aantal mbo-vacatures is zichtbaar in vrijwel alle beroepsgroepen, waarbij de grootste toename te zien is in de sectoren, transport en logistiek, retail en technische installaties en systemen.

WW-uitkeringen aan jongeren gedaald
De instroom van het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar daalde in de eerste 8 maanden met 21% ten opzichte van een jaar eerder. Deze daling is zichtbaar is alle regio’s. Met name in de Achterhoek, Stedendriehoek, Rivierenland en de Noordwest-Veluwe. De afname is het grootst in de sectoren detailhandel, financiële en zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en onderwijs.

 

"Jongeren die nu starten op de arbeidsmarkt, hebben veel meer kansen op werk. We zien dat meer jongeren hun baan behouden’’ - Rob Witjes, hoofd arbeidsmarkt UWV

 

Aantal studenten met leerbaan gestegen
Ook het aantal mbo-studenten met een leerbaan is gestegen met 8% vergeleken met het jaar ervoor. In de retail, gastvrijheid en zorg volgden de meeste studenten een leerbaan. Bij stages waren dit de sectoren: welzijn, zorg en sport en bewegen.

 

Bron: SBB, Basiscijfers Jeugd