Onderwijsontwikkeling in een oude sok

25 mei 2010
 
Onderwijsontwikkeling in een oude sok
 
Scholen voor het voortgezet onderwijs geven relatief weinig uit aan scholing van hun personeel. Gemiddeld gaat het om 1 procent van de loonsom, terwijl het bedrijfsleven hier 4 tot 6 procent aan uitgeeft. Toch is het niet zo dat scholen geen budget hebben voor scholing. Het ministerie van OCW stelt ieder jaar een scholingsbudget en een schoolbudget beschikbaar. Hoewel er nauwelijks verschil zit in de benaming, zit er wel degelijk verschil in het soort budget.
 
Het scholingsbudget kan worden uitgegeven als een school personele problemen heeft. Bij de inzet hiervan moet worden gekeken naar het strategisch beleidsplan en naar het werkgelegenheidsbeleid van de organisatie. Wanneer de werkgelegenheid bijvoorbeeld onder druk staat, zal het scholingsbudget waarschijnlijk voor een groot deel opgaan aan het waarborgen van de werkgelegenheid van het personeel. Een schoolbudget daarentegen is een extra budget, boven op het scholingsbudget, dat moet worden uitgegeven aan scholing. Scholen krijgen daarmee financiële ruimte om invulling te geven aan scholing voor hun personeel in de vorm van deskundigheidsbevordering, professionalisering, nascholing of het integraal personeelsbeleid.

Aan de docenten ligt het niet. Uit onderzoek blijkt dat zij wel degelijk openstaan voor scholing. Na enig gepeins kom ik tot de conclusie dat het te maken moet hebben met het ontbreken van de kennis omtrent scholingsbudgetten bij zowel directies als het personeel. Natuurlijk gaat dit niet voor elke school op, maar vaak wordt mij als ik op een school ben om te praten over onze trainingen medegedeeld: 'We willen de training wel, maar we hebben geen geld.' Men is niet altijd op de hoogte van de budgetten, maar ook de over de omvang van het scholingsbudget heerst vaak onduidelijkheid. Daarnaast is het zo dat het scholingsbeleid vaak niet is opgenomen in het personeelsbeleid, waardoor het geen vanzelfsprekendheid is dat men aan deskundigheidsbevordering doet, maar meer een uitzondering. Personeel dat niet op de hoogte is, zal dikwijls niet zelf met initiatieven komen om iets aan deskundigheidsbevordering te doen. Een ander probleem is dat meer dan de helft van de scholen het scholingsbudget spaart. Hierdoor worden onderwijsontwikkelingen in een oude sok gestopt.
 
De vraag is of deze sok u past