Veel animo voor keuzedelen

14 april 2017

Keuzedelen zijn hot! Dat bleek ook uit de animo voor ons event Keuzedelen: Organiseren & Examineren, gisteren in Bunnik. Zo’n 150 docenten maakten kennis met de nieuwe keuzedelen van Edu’Actief. Daarnaast kregen ze tips over het organiseren van keuzedelen en het zelf ontwikkelen van materiaal. Ook stonden we uitgebreid stil bij de examinering van keuzedelen, want per 1 augustus 2018 telt het examenresultaat mee voor het behalen van het diploma.

Eric Jongepier, Regisseur Herziening Kwalificatiestructuur, is trots op hoe de invoering van keuzedelen is verlopen. “Eerst dacht iedereen dat er alleen generieke keuzedelen zouden worden aangeboden, maar blijkt nu helemaal niet zo. Natuurlijk zijn de meeste keuzedelen wel generiek, maar ook een groot deel is verdiepend of verbredend en dat is van belang. Het is een prachtige startsituatie en wat mij betreft verdient het veld hiervoor een compliment.”

Ruimte in programmeren
Dat er nog wel wat onduidelijkheden waren, bleek uit de vele vragen uit de zaal. Met name over het programmeren van de keuzedelen. Toch is er vaak meer mogelijk dan je denkt. Eric: “Je hoeft niet alles vooraf vast te leggen. Je hebt een aantal knoppen waaraan je kunt draaien om de organisatie van keuzedelen te beïnvloeden. Dat geeft een zekere ruimte.”

Examineren
Nu de keuzedelen geïntroduceerd zijn is de volgende vraag: hoe gaan we ze examineren? Het examenresultaat van keuzedelen telt mee voor het behalen van het diploma voor alle studenten die op 1 augustus 2018 starten met een mbo-opleiding. Voor ruim 300 keuzedelen is er inkoop van examens mogelijk. Naar verwachting lanceert de MBO Raad binnen een maand een website die inzicht geeft in de in te kopen examens.

Event gemist?
Heb je het event gemist? Meld je dan snel aan voor 1 juni 2017. Dan wordt het event herhaald.>> Meer foto's op facebook