Scholieren gematigd positief over onderwijs

14 april 2010
Scholieren zijn gematigd positief over het onderwijs en geven hun school gemiddeld een 7,2. Dat blijkt uit de resultaten van de LAKS-monitor, een onderzoek naar de tevredenheid van scholieren over hun onderwijs. Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau ResearchNed, werd afgenomen op 130 scholen onder 60.000 scholieren. Hieruit kwam naar voren dat scholieren met name ontevreden zijn over het nut van de lessen en de motivatie van docenten.
 
Scholieren gematigd positief over onderwijsVmbo'ers en havisten zijn volgens de LAKS-monitor het meest ontevreden over het onderwijs. Ze zijn met name ontevreden over het nut van de lessen, de motivatie van docenten, leerlingenparticipatie en hygiëne. Dit baart Steven de Jong, vice-voorzitter LAKS en projectleider, zorgen: 'De scholieren geven aan dat er vooral op het vmbo en havo veel te verbeteren is en wij maken ons ernstige zorgen over dit signaal. We kunnen niet om de scholier heen, zij weten het beste hoe het gaat op school. Met deze uitkomsten kunnen scholen, gemeentes en rijksoverheid probleemgericht aan de slag.'
 
Staatsecretaris Marja van Bijsterveldt stelt dat de leerlingenparticipatie beter kan en wil samen met het LAKS bevorderen dat leerlingen meer inspraak krijgen. Ook zal ze in overleg met het LAKS bepalen welke uitkomsten van het onderzoek mee moeten worden genomen in het toekomstige onderwijsbeleid.