Lerarenbeurs kan weer aangevraagd worden

08 april 2010
Leraren kunnen vanaf deze maand weer een Lerarenbeurs aanvragen. Met deze beurs kan een leraar een korte opleiding van maximaal één jaar of een bachelor- of masteropleiding volgen. Dit meldt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De beurs is een van de maatregelen uit het actieplan Leerkracht van Nederland en heeft als doel de professionaliteit binnen het onderwijs bevorderen.
 
Inmiddels hebben bijna veertienduizend leraren een Lerarenbeurs toegekend gekregen. 56 procent van de beurzen ging naar leraren in het primair onderwijs en 29 procent ging naar leraren in het voortgezet onderwijs. Leraren uit het middelbaar beroepsonderwijs vroegen het minst vaak een beurs aan.
 
Docenten mogen eenmaal in hun onderwijsloopbaan de Lerarenbeurs ontvangen. Staatssecretaris Van Bijsterveldt roept docenten uit het middelbaar beroepsonderwijs die nog geen Lerarenbeurs hebben aangevraagd op dit alsnog te doen. 'Pak deze kans wil ik tegen deze leraren zeggen. De Lerarenbeurs kan je net dat zetje geven dat je nodig hebt', aldus de staatssecretaris.
 
Leraren kunnen nog tot en met 13 mei 2010 een aanvraag doen voor de Lerarenbeurs. De aanvragen kunnen worden ingediend bij DUO en worden behandeld in volgorde van binnenkomst.