Eerste 58 miljoen voor taal en rekenonderwijs verdeeld

03 december 2009
 
Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) krijgen de komende vier jaar ruim 50 miljoen jaarlijks extra te besteden voor de verbetering van het taal en-rekenonderwijs.

Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) krijgen de komende vier jaar ruim 50 miljoen jaarlijks extra te besteden voor de verbetering van het taal- en rekenonderwijs. Voor 2010 is vanaf vandaag de eerste 58 miljoen ter verbetering van het taal- en rekenniveau van studenten beschikbaar gesteld voor de mbo-instellingen.

In december 2008 liet staatssecretaris Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer weten extra geld beschikbaar te stellen voor de verbetering van het taal- en rekenniveau van studenten. 'Het taal- en rekenniveau van leerlingen moet omhoog. De taal- en rekenachterstand begint natuurlijk al vóór het mbo, maar ik wil dat we ín het mbo alles op alles gaan zetten om te voorkomen dat studenten het onderwijs verlaten met een taal- of rekenachterstand. Met deze impuls van jaarlijks ruim 50 miljoen zetten we maximaal in om de ambities te realiseren', aldus Van Bijsterveldt.
 
Het verbeteren van het taal- en rekenniveau in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is een van de topprioriteiten van de het ministerie van Onderwijs en het onderwijsveld. De komende vier jaar wordt in het hele onderwijs in totaal ruim