="">="">

Startsein WerkKr8, onderwijs voor volwassenen

19 november 2009
!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Startsein WerkKr8, onderwijs voor volwassenen ="">="">
Volwassenen die zich onder andere via een re-integratietraject willen (her-)oriënteren op een nieuwe baan, mogelijk in een andere beroepssector, kunnen dat nu doen met behulp van WerkKr8. Nieuw, compleet en passend materiaal dat beschikbaar is voor alle roc's, gemeentes en re-integratiebureaus die zich bezighouden met werk en opleiden, in een kort- of langer durend traject!
WerkKr8 dekt bovendien alle competenties van het Kwalificatiedossier AKA (Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent), een volwaardige mbo-opleiding niveau 1, zodat ook een erkend diploma haalbaar is.
WerkKr8 is door het ROC Rijn IJssel en Uitgeverij Edu'Actief b.v. samen ontwikkeld in de overtuiging dat WerkKr8 optimaal aansluit bij de behoeften van de groeiende groep re-integratiedeelnemers en werkzoekenden. De methode WerkKr8 wordt op dit moment al ingezet bij de begeleiding van diverse (volwassen) deelnemers die meedoen aan re-integratietrajecten in de gemeente Arnhem en omgeving.

In november 2009 klonk het officiële startsein voor WerkKr8.Uitgever Roland Loos overhandigde tijdens een speciaal voor dit doel georganiseerde bijeenkomst het eerste exemplaar aan Rianne de Graaf en Jacqueline Bijlsma van Rijn IJssel.
Beiden waren enthousiast: 'Het doet je zeker wat om het materiaal, waar we zo hard aan gewerkt hebben en dat we zo graag verder willen inzetten binnen de school, voor het eerst echt compleet in handen te hebben, gedrukt en wel.'
Ook de genodigden, externe contacten vanuit de gemeente, en enkele re-integratiebureaus waren onder de indruk. De praktijkopleider van het regionale stagebedrijf waar ROC Rijn IJssel veel contacten mee heeft, vertelde de inhoud en vormgeving erg geschikt te vinden voor zijn volwassen doelgroep. En dat is het ook. Het bestaande materiaal van Kr8, waarmee sinds enkele jaren al duizenden jongeren hun startkwalificatie gehaald hebben, is grondig aangepakt en aangepast. Er is een lespakket ontstaan, specifiek voor (iets) oudere deelnemers. Deze deelnemers hebben andere behoeften. Vaak hebben zij al werkervaring opgedaan, maar is nog onduidelijk wat er mogelijk is in een nieuwe werkkring of ontbreken er bepaalde competenties.
De werkgever van zo'n persoon kan hem of haar dan opgeven als deelnemer aan een (deeltijd-)AKA-traject, bijvoorbeeld bij een roc. De deelnemer vergroot door het volgen van de opleiding zijn kunnen en zijn werkplezier. Dit komt dan later in zijn werk en in de omgang met collega's en werkgever weer tot uiting. Het komt ook voor dat werkzoekenden via gemeente of re-integratiebureau een stageplaats aangeboden krijgen. Ook hierbij kan WerkKr8 ingezet worden, als hulpmiddel om vaardigheden aan te leren of als extra in de begeleiding voor/door de coach. Elke deelnemer heeft hierbij meer dan 60 films ter beschikking, op de cd-rom die in zijn of haar WerkKr8-map zit.
Omdat het aspect 'taal' voor deze doelgroep vaak een struikelblok is, wordt in WerkKr8 alles aangeboden op A1- en A2-niveau. Vooral de opdrachten en info's uit de map zijn hierop aangepast. Iedere info wordt op twee taalniveaus aangeboden. De deelnemer kan zelf of met hulp van zijn coach kiezen op welk niveau de info het best bij hem past.
Beoordelingsexemplaar aanvragen?
Bestel nu uw beoordelingsexemplaar van WerkKr8 via de webshop! Gaat u starten met deze methode? Via de knop downloads op www.methodekr8.nl kunt u kosteloos de handleidingen voor de coach downloaden. Met behulp van de handleiding raakt u sneller wegwijs en stelt u het optimale traject door het materiaal vast voor uw cursist(en). Hoe eerder u start, hoe eerder u resultaten boekt!