Onafhankelijk onderzoek: PrOmotie is goed!

19 november 2009
PrOmotie een 'goede werkmethode' volgens recente studie
 
Henriëtte Roos (47) uit Den Haag bekeek het totaalpakket PrOmotie en las in het bijzonder alle boeken van de leerlijn Cultuur en Maatschappij uit het tweede leerjaar en een deel uit het eerste leerjaar. Vervolgens analyseerde zij haar bevindingen. Het leermiddelenpakket werd beoordeeld op onder andere opbouw, indeling, kleurgebruik, hoeveelheid beeld en samenvattingen. Ook sprak zij met leerkrachten die ervaring hebben met de methodiek.
Prikkelen om zelf te leren
Leerlingen vinden voldoende houvast en uitdaging in de leerboeken en worden geprikkeld om zelf dingen te doen. 'Er is bij het schrijven aandacht besteed aan de psychologische ontwikkeling van de individuele leerling,' concludeert Roos in haar referaat. 'De leerkracht wordt aangemoedigd om de leerling te motiveren. Door middel van reflectie kan de leerkracht bij zichzelf te rade gaan of hij de juiste vragen stelt. Een goede en juiste interactie tussen de leerling en leerkracht is van wezenlijk belang voor het leerproces.'
 
Versterken gewenst gedrag
'Bij Cultuur en Maatschappij ligt de nadruk op het toepassen en integreren van eerder aangeleerde vaardigheden. De leerlingen hebben diverse mogelijkheden en momenten om te reflecteren op het geleerde en om een bepaald wenselijk gedrag te versterken.'
 
Vaste volgorde biedt houvast
Door gebruik te maken van bepaalde kleuren is het duidelijk dat boekjes tot dezelfde leergang behoren. Er wordt gebruikgemaakt van een volgorde die in ieder hoofdstuk terugkomt. Deze structuur biedt de leerling houvast bij het zelfstandig werken.
 
Stageplek
Roos kwam in contact met PrOmotie tijdens haar stage voor de hbo-opleiding Pedagogiek aan Fontys Hogeschool. Ze liep haar stage bij het Prisma College in Den Haag, onderdeel van Johan de Witt Scholengroep. Directeur Maurice Peeters kan zich goed vinden in de eindconclusie van het onderzoek. 'Het is een mooi en overzichtelijke weergave van het CuMa-aanbod en de wijze waarop het kan, en zou moeten, worden gebruikt', zegt Peeters. 'Ik ga dit referaat, uiteraard met toestemming van Henriëtte, intern gebruiken.'
 
Roos zoekt baan
Henriëtte Roos heeft ondertussen haar diploma Pedagogiek tweedegraads (inclusief didactiek en onderwijspsychologie) op zak en zoekt een baan bij een praktijkschool. Ze werkte jarenlang als personeelsadviseur bij de overheid, maar hield het er na de zoveelste reorganisatie voor gezien. 'Pedagogiek was al eerder in mijn leven verschenen en het was gewoon logisch dat ik deze studie zou oppakken', vertelt Roos. 'Door mijn stageplek bij Prisma College ben ik ervan overtuigd dat ik een waardevolle leerkracht kan zijn in het Praktijkonderwijs.' 
 
Loos is content, maar blijft vooruit kijken
Uitgever Roland Loos van PrOmotie, hoorde van Henriëtte Roos over haar onderzoek. Uiteraard is hij erg content met de bevindingen die hij las in haar referaat 'vakdidactiek van de pedagogiek'. 'Dit geeft goed weer wat ik vaker hoor van scholen die met PrOmotie werken. Het is in opzet een prima leermiddelenpakket, voor alle fasen van het Praktijkonderwijs'. De uitgever leunt nu niet achterover in zijn stoel. 'PrOmotie is flexibel en praktijkgericht, het biedt volop mogelijkheden voor individueel en thematisch onderwijs. Toch willen we verder. Er leven nog extra wensen ten aanzien van overzicht voor de docent, maatwerk en meer differentiatie. Hier werken we op dit moment hard aan. In het huidige schooljaar doen er 24 scholen mee aan de pilot PrOmotie digitaal. Per september kan elke school zijn leerlingen opgeven voor PrOmotie in de nieuwe, digitale, leeromgeving.'
 
Keuze aan de scholen
Betekent dit dat per volgend schooljaar de boeken van PrOmotie de prullenbak in kunnen? 'Nee, zeker niet! De boeken blijven de komende jaren nog actueel en op voorraad. Allereerst is komend jaar de leerlijn Praktijk en Loopbaan beschikbaar in PrOmotie digitaal. Compleet met opdrachten gericht op vakspecifieke en generieke competenties, en een uniek meet- en volgsysteem. Daarna worden de andere leerlijnen aangepakt en verwerkt in het systeem. We houden in de ontwikkeling steeds rekening met suggesties van docenten die gaan werken met PrOmotie digitaal. Ook zullen er scholen zijn die liever nog even met de boeken blijven doorgaan, omdat ze nog niet beschikken over voldoende pc's, of omdat de docenten rustig willen anticiperen op de keuzes en nieuwe toepassingen die dit met zich meebrengt.' Er is veel mogelijk. 'We werken tenslotte voor de docent en zijn leerlingen, niet andersom!'