Uitgeverij Edu'Actief b.v. overhandigt Outdoor Animator aan de VeBon

02 oktober 2009
Woensdag 16 september 2009 was een belangrijk moment voor het leermiddelenarangement Outdoor Animator. Het resultaat van de samenwerking tussen de VeBon en Uitgeverij Edu'Actief b.v. ligt op de planken: Het leermiddelenarangement Outdoor Animator is een feit.

Outdoor Animator is tot stand gekomen
doordat vanuit de buitensportbedrijven het verzoek kwam voor beter opgeleid personeel. De VeBon (Branche vereniging voor de buitensport) wilde hieraan gehoor geven. En waar begin je dan? Bij de basis, het onderwijs. Vanuit dit oogpunt heeft de VeBon de samenwerking gezocht met een Uitgeverij en op deze manier is het leermiddelen arrangement Outdoor Animator ontstaan.

Robert den Dunnen kwam als afgevaardigde van de VeBon naar de uitgeverij om het lesmateriaal in ontvangst te nemen. Hiermee is de samenwerking tussen deze organisaties bezegeld en het resultaat: Een prachtig product!