De toekomst van het beroepsonderwijs

25 augustus 2009
22-07-2009 - Meer marktwerking in het beroepsonderwijs? Is er een andere vorm van bekostiging nodig? En hoe zit het met de aansluiting van mbo op vmbo en hbo op mbo? De 'toekomst van het beroepsonderwijs' is onderwerp van gesprek tijdens het gelijknamige congres dat de MBO Raad op 15 oktober organiseert. Het congres wordt gehouden tijdens de 6-Daagse Beroepsonderwijs.
 
Discussie
Basis voor de discussie is een rapport dat in opdracht van de MBO Raad is opgesteld door Kenniscentrum Beroepsonderwijs-Arbeidsmarkt (KBA). Dit rapport heeft strategische toekomstscenario's voor het beroepsonderwijs opgeleverd. Deze scenario's worden besproken met onder anderen VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes, Tweede Kamerleden en bestuurders van onderwijsinstellingen.
 
De debatten worden geleid door journalist Frénk van der Linden. Het laatste woord is aan Marja van Bijsterveldt, staatssecretaris van Onderwijs.
 
6-Daagse Beroepsonderwijs
De 6-Daagse Beroepsonderwijs wordt dit jaar voor de eerste keer georganiseerd. Het evenement start op 9 oktober en eindigt op 15 oktober met het congres 'De toekomst van het beroepsonderwijs' en de verkiezing van de Landelijke Ambassadeur Beroepsonderwijs 2009.
 
De 6-Daagse Beroepsonderwijs wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van de MBO Raad, de Stichting Branchepromotie Beroepsonderwijs Nederland (BBN) en MBO 2010.
Meer informatie: www.6dbo.nl