Mbo'ers krijgen taal- en rekenexamen

02 juli 2009
 
DEN HAAG - Het niveau van mbo-studenten op de gebieden taal en rekenen moet dringend omhoog. Met ingang van 2013 zullen ze daarom op deze terreinen worden getoetst met heuse centrale examens.
 
Dat heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) woensdag aan de Kamer geschreven. Ze wil de komende vier jaar 50 miljoen euro per jaar extra spenderen aan de verhoging van de kwaliteit van het taal en rekenonderwijs op scholen voor middelbaar beroepsonderwijs.
                                                                                                                         Bron: www. devolkskrant.nl  
Extra lestijd                                                                                             
Het ministerie wil laten vaststellen wat mbo-studenten op bepaalde momenten tijdens hun studie moeten kennen en kunnen als het om taal en rekenen gaat. ''Zo nodig worden studenten bijgespijkerd. Bijvoorbeeld door extra lestijd in te lassen voor studenten, bijspijkerprogramma's of zomercursussen'', aldus een woordvoerster. Ook leraren kunnen indien nodig worden bijgespijkerd.
 
Niveau
Genoemde centrale examens gaan eerst voor het allerhoogste niveau van het mbo in, daarna ook voor de lagere niveaus. Het ministerie belooft 'secuur en nauw overleg met scholen en docenten' hierover.
 
Bron: www.nu.nl
 
Nieuw voor het schooljaar 2009/2010
Uitgeverij Edu'Actief b.v. biedt het komende schooljaar voor rekenen de methode Rekenpraktijk  en voor Nederlands de methode Taal op niveau aan.
 
Rekenpraktijk biedt u:
- diagnostische toetsen
- rekenopgaven op niveau X1 en X2
- beroepsgericht
- volledig digitaal.
 
Taal op niveau biedt u:
- diagnostische toetsen
- taalopdrachten op alle niveaus
- beroepsgericht
- voor iedere taalvaardigheid een dun katern
- een portfoliomap.
 
 
Vraag hier de brochure aan voor Rekenpraktijk.
Vraag hier  de brochure aan voor Taal op niveau