Samen tegen uitval

16 juni 2009
Samen tegen schooluitval
 
Schooluitval is een uiterst belangrijk agendapunt op de onderwijsagenda.
Een van wapens in deze agenda is de doorlopende en aansluitende leerlijn vmbo-mbo. Het meest concreet krijgt dat gestalte in de zogenaamde VM2-trajecten.
 
Een VM2-traject betekent één leergang onder één dak met één concept en begeleid door één team van mbo- en vmbo-docenten.
Het betekent ook één leerlijn. Vanuit vmbo gezien: rekening houden met de competenties en vanuit het mbo gezien: rekening houden met de kennis, vaardigheden en competenties die al in het vmbo zijn ontwikkeld.
Daar kunnen wij als uitgeverij een enorme toegevoegde waarde leveren. Wij kennen beide onderwijssoorten, weten hoe je een curriculum bouwt en hoe je een competentie ontwikkeling kunt faciliteren.
 
In de conceptontwikkeling zijn twee grote lijnen te ontdekken. In de eerste plaats kan men kiezen voor zekerheid. Op basis van een brede oriëntatie en tussentijds vmbo-examen kunnen leerlingen meerdere kanten op. In de tweede plaats kan men kiezen voor optimale tijdswinst. Door zo snel mogelijk te richten op een specifiek niveau 2 KD leidt men de leerlingen zonder tijdsverlies naar dit examen toe.
In beide gevallen zal er nieuw ondersteunend materiaal samengesteld moeten worden. Daarbij zal in het derde en vierde leerjaar van het vmbo al aandacht moeten zijn voor competentieontwikkeling van de leerling.
 
Een uitgeverij als Edu'Actief kan op basis van het programma van de school onderwijsmateriaal op maat maken dat ook het beoordelen van de competenties van leerlingen ondersteunt. Dit onderwijsmateriaal sluit aan bij het concept van de school om stimulerend te zijn voor de leerling en maakt het mogelijk eenvoudig de ontwikkeling van competenties te volgen. Als uitgeverij hebben wij daarvoor in de afgelopen jaren goed materiaal en goede systemen ontwikkeld.
 
Ontwikkelen van VM2-materiaal doe je daarom samen. Dan blijft het goed en betaalbaar.