Crisis jaagt scholieren de schoolbanken in

28 mei 2009
Crisis jaagt scholieren de schoolbanken in
 
De crisis die sinds vorig jaar juli ons land teistert, laat zich op vele manieren gelden. Niet alleen verkocht ik mijn huis met verlies, ook in mijn werk kom ik de crisis geregeld tegen. De grafische industrie, de drukkers en vormgevers en de ICT-wereld lopen rake klappen op. Maar nu lijken ook scholen door de crisis te worden geraakt.
 
Voor BBL-leerlingen gaan veel plaatsen in leerbedrijven verloren. Overal zie je een teruggang van plaatsen. Tenminste, in de branches waar ik mij op richt. Hoe het zit binnen Techniek, Transport & Logistiek en Zorg & Welzijn weet ik niet. Maar binnen het cluster HTV is al een teruggang te zien.
Bedrijven bezuinigen op begeleiding van leerlingen. Waar het eerst nog goedkope handjes voor de bedrijven waren, lijken het nu handenbindertjes die geld kosten. Kortom: het aantal plaatsen in leerbedrijven loopt terug.
 
 
Bron:http://www.onderwijsvanmorgen.nl
Sowieso is de werkgelegenheid aan het teruglopen binnen de horeca en de reisbranche. Omzetten dalen, gasten blijven weg en besteden minder. De reisbranche loopt op dit moment 5% achter wat betreft boekingen voor de zomer. Ook dit draagt bij aan een teruggang van het aantal plaatsen in leerbedrijven. En wat doen deze potentiële BBL-leerlingen? Juist: ze gaan naar school. Met alle gevolgen van dien. Meer docenten, meer begeleiding, meer lessen en dus veel meer kosten. Gevolg: meer doen met hetzelfde budget. Hoe raar kan dat lopen? Door toename van het aantal BOL-leerlingen moeten scholen meer kosten maken en moeten daarom bezuinigen. Ik ben benieuwd hoe scholen dit gaan managen.
 
Een ander op de loer liggend probleem is de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven. Wanneer de BBL-variant afneemt en meer leerlingen in de BOL komen, dreigt er een aansluitingsprobleem. Er is dan een minder intensieve uitwisseling van kennis en knowhow tussen onderwijs en branche.
Dat zou pleiten voor een code waarmee duidelijk is aan welke eisen een opleiding moet voldoen om goede mensen af te leveren voor de branche. Een mooi voorbeeld is afkomstig uit de reisbranche.
 
De zogenaamde SEPR-erkenning is een erkenning van opleidingen die voldoen aan eisen die de partners in de branche stellen. Er is een meet- en beoordelingssystematiek opgezet waar alle opleidingen mee moeten werken om in aanmerking te komen voor de SEPR-erkenning. Zonder deze erkenning moeten leerlingen die een niet-gecertificeerde opleiding hebben gevolgd, alsnog een aanvullende opleiding doen.
 
Zo is een van de eisen dat de opleidingen werken met de landelijk vastgestelde praktijkmap volgens de menukaartsystematiek (prestaties per werkproces gekoppeld aan de beoordelingssystematiek van Competent in Reiswerk). Deze landelijke map is als het ware een landelijk verplichte BPV-map waar alle scholen mee moeten werken. Dat geeft eenheid in de werkwijze voor bedrijven en scholen. Dat draagt bij aan een goede afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs. Andere eisen die gesteld worden in deze code zijn:
- minimum aantal uren BPV die een deelnemer in de branche moet invullen
- opleiding moet geënt zijn op het meest recente beroepscompetentieprofiel.
 
Beroepsonderwijs kan niet zonder bedrijfsleven. Via de praktijkmap is die inbreng te waarborgen. Maar ook lesmethodes van een uitgever moet aan die voorwaarden voldoen. Wilt u weten hoe Edu'Actief dat doet met haar leermiddelen voor de reisbranche? Klik dan hier voor meer informatie over de methode Transfer. Deze methode voldoet aan alle eisen die de branche stelt en kan zodoende een opleiding faciliteren en een bijdrage leveren aan de SEPR-erkenning.
 
Voor horeca is het nog lang niet zover: geen landelijk systeem. Wie weet komt die dag ooit, maar voorlopig komt er nog geen landelijke BPV-map. Mij bevreemdt het niet dat er een voortdurende discussie is over kwaliteit van opleidingen, de wens van het bedrijfsleven en de verschillende gildes en andere partijen die daar allemaal een mening over hebben. Voorlopig blijven we daar werken met onze eigen takenboeken, totdat er ook hier een landelijke praktijkmap voor wordt ontwikkeld.
Ricardo Eshuis
Uitgever Horeca, Toerisme en Recreatie