Rekenpraktijk succesbeleving voor de cursist

12 mei 2009
 
'Te veel studenten verlaten op dit moment het mbo met een te laag rekenniveau. De afgestudeerde mbo'er functioneert daardoor minder goed op de arbeidsmarkt en valt ook vaker uit in het hoger beroepsonderwijs. De rekenachterstand begint vaak al vóór het mbo.' (www.minocw.nl)
 
Dat je kunt rekenen is altijd erg vanzelfsprekend geweest, maar op dit moment verdient het alle aandacht. Met de methode Rekenpraktijk biedt Uitgeverij Edu'Actief b.v. een complete leeroplossing om cursisten op het vereiste rekenniveau te brengen (voor mbo, vmbo en praktijkonderwijs).
 
Wat is Rekenpraktijk?
Rekenpraktijk is een digitale adaptieve methode die cursisten op het vereiste rekenniveau brengt door gebruik te maken van opdrachten uit het dagelijks leven en de toekomstige beroepspraktijk. Rekenpraktijk staat in relatie tot Leren, loopbaan en burgerschap en de beroepsgerichte vakken.
 
Rekenpraktijk biedt:
Succesbeleving en uitdaging
Rekenpraktijk biedt op basis van een diagnostische toets een aanbod op het eigen niveau van cursisten aan. Zij krijgen alleen opgaven aangeboden die zij aankunnen. Cursisten beleven hierdoor eerder een succesmoment. Rekenpraktijk maakt gebruik van opdrachten uit het dagelijks leven van de cursist en de toekomstige beroepspraktijk.
 
Gemak en zekerheid
Rekenpraktijk biedt inzicht in wat cursisten op het vereiste niveau moeten doen. Rekenpraktijk voldoet aan de eisen van het Raamwerk rekenen/wiskunde mbo en sluit aan op het referentiekader van het Rapport Meijerink.
 
Wilt u meer informatie over de methode Rekenpraktijk? Ga naar onze digitale catalogus of vraag hier de brochure aan!
 
Bent u benieuwd hoe het gesteld is met uw eigen rekenniveau?