Nieuwe namen voor verschillende niveaus in mbo

06 mei 2009
 
De naamgeving in het mbo gaat veranderen. Met ingang van het nieuwe schooljaar heten de
niveau's 1 en 2 funderend beroepsonderwijs en de niveaus 3 en 4 middelbaar
beroepsonderwijs. De oude niveaubenaming zorgde te vaak voor verwarring: het bleek
onvoldoende helder waar de verschillende niveaus voor staan. Dat wordt beter duidelijk met de
nieuwe benaming. 'Een logische stap,' vindt Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad. 'Op de
niveaus 1 en 2 bouwen studenten aan hun fundament voor zelfstandig functioneren op de
arbeidsmarkt, voor hun startkwalificatie. Op de niveaus 3 en 4 ligt de focus nadrukkelijk op de
beroepsopleiding tot vakspecialist en ondernemer.'
 
De onderwijsinstellingen hebben hun gezamenlijk besluit tot de nieuwe benaming genomen na goed
overleg met de politiek als eerst verantwoordelijke voor het beroepsonderwijs. Jan van Zijl: 'Tweede
Kamerleden en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toonden zich positief over
de nieuwe benaming. Ze hebben begrip en waardering voor ons voorstel voor het opdelen van het
mbo in twee categorieën, om zo het complexe veld van het beroepsonderwijs beter te duiden.
Funderend beroepsonderwijs leidt op tot vakmanschap en een startkwalificatie op niveau 2. Wie
verder wil kan doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs. Dat leidt op tot ondernemerschap,
tot vakspecialist en wie verder wil, kan terecht op het hoger beroepsonderwijs.' Het is niet de
bedoeling met de nieuwe naamgeving een stelseldiscussie uit te lokken,' aldus Van Zijl.
De nieuwe benaming van het beroepsonderwijs maakt onderdeel uit van het streven het mbo beter te
positioneren. Daarom organiseert de MBO Raad, in samenwerking met de Stichting BBN en MBO
2010, van 9 tot en met 15 oktober onder andere de 6-Daagse Beroepsonderwijs.
 
Bron: mbo Raad, persbericht