Uitgeverij Edu'Actief koopt fonds Nelissen Educatief

05 maart 2009
 
Uitgeverij Edu'Actief b.v. in Meppel heeft een belangrijke stap gezet in de uitbouw van een pakket leermiddelen voor de sector Zorg en Welzijn in het middelbaar beroepsonderwijs. Met de aankoop van het fonds Nelissen Educatief uit Barneveld zijn in een keer de exploitatierechten verworven van 37 boektitels, voornamelijk voor de sector Welzijn in het mbo. Edu'Actief ontwikkelt voor die sector eigen leermiddelen, die met ingang van het schooljaar 2010-2011 op de markt komen. Belangrijk in die ontwikkeling is dat Edu'Actief direct kan onderhandelen met de auteurs van het Nelissen-fonds. Onder de vijfentwintig auteurs bevinden zich autoriteiten op hun vakgebied; daarmee wil Edu'Actief graag samenwerken. Nog deze maand is een eerste overleg met hen gepland gericht op het actualiseren van bestaand, en het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal.
 
Uitgeverij Nelissen stoot met de verkoop een fonds af dat de laatste jaren niet optimaal werd gehouden. Nelissen richt zich met studieboeken meer op het hoger onderwijs en de uitgave van algemene titels. Ook de invoering van competentiegericht onderwijs in het mbo heeft bij de beslissing tot verkoop een rol gespeeld. De transactie is in harmonisch overleg tot stand gekomen. Deze maand is de verkoop van de boeken vanuit Meppel op gang gekomen.
 
Zorg en Welzijn voor het mbo is voor Edu'Actief een goede aanvulling op het bestaande aanbod van leermiddelen, dat zich uitstrekt over diverse leergebieden zoals orde en veiligheid, horeca, economie, leren/loopbaan en burgerschap. Verschillende methoden sluiten goed op elkaar aan, dan wel liggen in elkaars verlengde. Dat is een belangrijk gegeven met het oog op doorlopende leerlijnen. De tachtig medewerkers van Edu'Actief bedenken, ontwikkelen en distribueren leermiddelen voor het praktijkonderwijs, het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Daarnaast worden uitgaven verzorgd voor het primair onderwijs, praktijkonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Edu'Actief bestaat dit jaar twintig jaar.