De educatief auteur is een professional

03 maart 2009
De educatief auteur is een professional.
 

Het leermiddel staat tegenwoordig volop in de publieke en politieke belangstelling. Er is volop discussie over prijs en het zelf maken van lesmateriaal. In deze weblog ga ik in op de man of vrouw achter het leermiddel.

Wie is eigenlijk die man of vrouw die het lesmateriaal ontwikkelt dat u gebruikt? Die zorg draagt voor relevante inhoud en passende didactiek? Wie is die persoon die u de basisingrediënten aanreikt voor een standaardles of voor een fantastisch leermoment?
 
De educatief auteur is een deskundige. Vaak is hij een docent, uw collega, die naast het lesgeven werkt aan lesmateriaal. Dit betekent dat de educatief auteur de vakinhoud kent, maar hij kent ook zijn leerlingen en weet welke opdrachten en voorbeelden leerlingen verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Daarnaast weet de educatief auteur in welke omgeving het materiaal gebruikt zal worden. Of het nu om CGO gaat, werkplekkenstructuur, zelfstandig werken, de educatief auteur kent de ontwikkelingen en stemt zijn materiaal daarop af.
 
De educatief auteur is iemand die samenwerkt. De deskundigheden op het gebied van inhoud, didactiek en onderwijskunde worden vaak door een team ingevuld. Vaak werken meerdere auteurs aan één pakket leermiddelen. Dit betekent dat de educatief auteur overlegt met andere auteurs, commentaar geeft op werk en commentaar krijgt. Dit alles met het doel het ontwikkelde lesmateriaal verder te verbeteren en kwalitatief goed lesmateriaal te maken.
 
De educatief auteur kent de balans tussen vakmanschap en creativiteit. De balans tussen inspiratie en ambacht. De educatief auteur weet dat goede opdrachten en goede inhoud het gevolg kunnen zijn van creativiteit, maar ook dat je creativiteit kunt compenseren met vakmanschap.
 
De educatief auteur is betrouwbaar en gedisciplineerd. Hij maakt deel uit van een ontwikkel- en productieketen. De educatief auteur kent het belang van deadlines en weet dat hij onderdeel is van die ontwikkel- en productieketen. Een ontwikkeld onderdeel gaat bijvoorbeeld naar een coauteur voor commentaar en gaat daarna weer terug voor een revisie. Tussendoor vindt overleg plaats. Soms herhaalt dit proces zich nog een keer. Daarna gaat het materiaal naar de uitgeverij waar het klaargemaakt wordt om het te produceren tot boek of ICT-product of tot materiaal voor een pilot. De educatief auteur werkt dus niet af en toe aan de ontwikkeling van materiaal, maar heeft ontwikkelactiviteiten vast opgenomen in zijn agenda.
 
Boven alles is de educatief auteur gedreven. Gedreven om voor zijn vak, zijn leerlingen zijn onderwijs goede leermiddelen te ontwikkelen. De educatief auteur doet dit vanuit het besef dat goed materiaal een belangrijke voorwaarde is voor goed onderwijs.
 
Kortom, de educatief auteur is een professional met een onderwijshart pur sang.
Beschikt de educatief auteur over buitengewone vaardigheden en competenties?
Nee, een educatief auteur is vaak een docent, net als u. En ja, omdat een educatief auteur vaak meerdere jaren ervaring heeft en zich in samenwerking met de uitgeverij tot een ware professional heeft ontwikkeld.