Convenant schoolboeken: zorgvuldige invoering in belang van scholen

08 december 2008
 
Op woensdag 3 december heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt samen met partijen die betrokken zijn bij de invoering van de gratis schoolboeken een convenant gesloten.
 
Het convenant heeft als doel een verantwoorde invoering van de wet gratis schoolboeken te vervolgen. Dit is in het belang van de scholen, de leerlingen en de marktpartijen.