Invulling prestatieopdrachten: Naturally Cool

06 november 2008
Naturally Cool - Groene ontmoetingsplekken, voor én door jongeren 
Naturally Cool is een vernieuwend onderwijsproject voor jongeren van 12 tot 18 jaar. In dit project leren jongeren dat ze, mits ze de juiste kanalen gebruiken, invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving. Ze ontwerpen zelf hun eigen, ideale groene ontmoetings-, hang- of sportplek en lobbyen vervolgens voor de realisatie ervan. Met een beetje geluk, een duidelijke visie en natuurlijk een goed ontwerp zien ze hun eigen idee werkelijkheid worden. Jongeren, school, buurt en gemeente bepalen in onderling overleg een geschikte locatie, het budget en eventuele randvoorwaarden. Deze opzet, die leunt op intrinsieke betrokkenheid van de deelnemers, heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen.
 
Waarom kiest u voor Naturally Cool?
 Naturally Cool daagt leerlingen van 12 tot 18 jaar uit na te denken over de rol van natuur in hun eigen leefomgeving. Natuur en jongeren, gaat dat dan samen? Ja hoor. Veel jongeren vinden in de natuur een plek om tot rust te komen en te ontspannen. Om bij te kletsen of gewoon even te 'chillen'. Een natuurlijke ontmoetingsplek past daarom heel goed in hun belevingswereld.
Daarnaast geeft het proces van ontwerp tot realisatie jongeren inzicht in de manier waarop hun gemeente werkt. En hoe ze hun stem kunnen laten horen. Een stem die, als je ernaar luistert, heel wat zinnige dingen vertelt.
 
Waar voor de kleinsten een klimrek neergezet wordt, worden 12- tot 18-jarigen niet zelden vergeten. Ze zijn maar moeilijk en vinden niets leuk. Als je het echter aan de jongeren zelf vraagt, weten ze het wel. Ze willen graag een plek om gewoon samen te kletsen. Om te sporten of te zitten. En dan niet weggedrukt in een hoek van de stad. Jongeren hebben behoefte aan een plek waar ze willen en mogen zijn. En ze weten zelf best hoe die eruit moet zien.
 
Lesmateriaal en website
Het lesmateriaal voor het project wordt online aangeboden via www.naturallycool.nl. Stapsgewijs doorlopen jongeren het hele proces, waarbij ze te werk gaan als echte landschapsarchitecten. Ze denken na over stad en natuur, leefomgeving en leefwensen. Ze gaan op zoek naar inspiratie en houden een brainstorm. Ze onderzoeken de plek en leren meer over de randvoorwaarden die hun gemeente aan de uiteindelijke plek stelt. Met oog voor de wensen van de buurtbewoners komen ze uiteindelijk tot prachtige ontwerpen en driedimensionale beelden. En deze worden natuurlijk gepresenteerd aan de gemeente! De lessen bieden genoeg ruimte voor eigen invulling en initiatieven van zowel school als gemeente. Denk bijvoorbeeld aan ambtenaren die op school gastlessen geven met uitleg over de randvoorwaarden van een plek. Of een school die ervoor kiest om haar eigen schooltuin vorm te geven door middel van Naturally Cool.
 
Welke scholen doen mee?
Verschillende scholen in twaalf steden in Nederland (van vmbo tot vwo) zijn met het project aan de slag. En niet zonder resultaat. Nijmegen gaat deze maand over tot realisatie van de eerste ontmoetingsplek. In Arnhem gaat begin 2009 de eerste spade de grond in. Scholieren in Amsterdam hebben, in samenspraak met stadsdeel Westerpark, bijgedragen aan het ontwerp voor het Van Beuningenplein. In Bergen op Zoom hebben leerlingen een eigen Hyves-community opgezet om draagvlak voor hun ontwerp te krijgen. De ontwerpen en indrukken van al deze initiatieven kunt u terugvinden op het 'Inspiratieplein' van www.naturallycool.nl. En scholen die mee willen doen, zijn nog steeds van harte welkom!
  
Welke vakken?  
De online lesopzet maakt het project zeer flexibel en dus erg goed af te stellen op de doelen van school en docent. Naturally Cool kan prima ingevuld worden binnen vakken als verzorging, CKV en maatschappijleer. Bij CKV kan de docent zich richten op een koppeling tussen kunst en natuur. Bij maatschappijleer en verzorging biedt het project aanknopingspunten voor leerdoelen binnen het leergebied mens en natuur. Hoe beleven leerlingen een (groene) plek, met antwoorden op vragen als: 'In welke omgeving voel ik me op mijn gemak?' en 'Waar wordt dat gevoel door veroorzaakt?'. Ook kan het project ingevuld worden binnen projectonderwijs of een themaweek.
 
Hoeveel tijd?
Ook de hoeveelheid lessen die besteed worden aan het project kan verschillen, afhankelijk van de gekozen opzet. In principe gaan we uit van een besteding van 18 lesuren.
 
Naturally Cool! is een project van Stichting wAarde. Bent u geïnteresseerd geraakt of wilt u graag hulp bij het benaderen van uw gemeente? Bel of mail ons gerust. Kijk voor informatie op www.waarde.nl of www.naturallycool.nl.