28 miljoen euro extra voor sport in het onderwijs

29 oktober 2008
 
Staatssecretaris Van Bijsterveldt en staatssecretaris Dijksma van Onderwijs gaan sport en bewegen onder schoolgaande jeugd meer stimuleren.
 
Dit doen zij samen met staatssecretaris Bussemaker van VWS. Dit werd duidelijk op 8 oktober tijdens de afsluiting van de Alliantie School en Sport in Madurodam in Den Haag. Er wordt 28 miljoen extra geïnvesteerd in sport en bewegen in het onderwijs. 'Sport is effectief gebleken in het onderwijs', stelde staatssecretaris Van Bijsterveldt.
 
De bewindslieden gaan de strijd aan tegen overgewicht en schooluitval. Ook draagt de investering bij aan de ontwikkeling van topsporttalent.
Dit staat in het beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs van de ministeries van VWS en OCW. Het komt boven op de bestaande budgetten en is beschikbaar van 2009 tot en met 2011.
 
Het kabinet stelt als doel het percentage van de jeugd dat voldoende beweegt te verhogen van 40 naar 50 procent. Daarvoor is het nodig om sport en beweging zowel tijdens school als na schooltijd in het basisonderwijs, voortgezet onders en middelbaar beroepsonderwijs meer centraal te stellen. Staatssecretaris Dijksma: "De school is geen eiland meer, het blijft de plaats van onze kinderen en het onderwijs moet top zijn". Samenwerking tussen sportverenigingen, onderwijsinstellingen, buurtwerk en gemeenten is daarvoor noodzakelijk.
 
Vooral aan sport en bewegen op het mbo wordt in de periode 2009-2011 een impuls gegeven. In principe kunnen alle 69 mbo-instellingen gebruik maken van de financiële bijdrage van de rijksoverheid voor een sportcoördinator en een activiteitenplan.
 
Bron: Min OCW