Vernieuwde onderwerpenmatrix PrOmotie nu beschikbaar

20 oktober 2008
PrOmotie bestaat uit vijf leerlijnen die verdeeld zijn over vijf leerjaren. De leerlijnen zijn allemaal gebaseerd op steeds dezelfde vormgeving, taalgebruik, aanpak en didactisch principe; het aanleren, toepassen en integreren van vaardigheden. Ook inhoudelijk hebben deze leerlijnen alles met elkaar te maken.
Zo kunt u de woordenschatboeken van Nederlands koppelen aan de onderwerpen van Praktijk en Loopbaan en de onderwerpen van Cultuur en Maatschappij komen ook aan bod binnen Rekenen en Wiskunde of Informatiekunde. Naast de gedefinieerde leerlijnen bieden we u extra onderdelen zoals Engels, Verkeersonderwijs, Bewegingsonderwijs, B-VCA en Sociale vorming. Om inzicht in de thematische verbindingen te krijgen en uw lesprogramma optimaal af te stemmen op de beleving van uw leerlingen kunt u de onderwerpenmatrix inzetten.
 
Omdat met de komst van nieuwe lesmaterialen, bijvoorbeeld Beweeg en Groen licht, de oude onderwerpenmatrix niet meer compleet is hebben we een nieuwe voor u ontwikkeld. Klik hier om de matrix te downloaden. U kunt de matrix dan online bekijken of uitprinten en meenemen.