Sta op tegen pesten!


Iedere school wil zijn leerlingen een veilig leerklimaat bieden. Ondanks de preventieve manier van werken aan sociaal emotionele vaardigheden komt pesten soms voor. Met het programma Sta op tegen pesten! wordt het pesten effectief aangepakt. Leerlingen worden zelf ingezet om het pesten te stoppen. In drie gespreksrondes wordt het zeven stappenplan, gebaseerd op de Engelse No Blame-methode, doorlopen. Essentieel is dat er geen schuldigen worden aangewezen of straffen worden uitgedeeld. De verbetering van de situatie staat centraal. Het pest-gedrag wordt zo geen individueel probleem maar een situatie waar de groep zelf invloed op uit kan oefenen. Met Sta op tegen pesten! werkt u gericht aan de oplossing.

Sta op tegen pesten! is toepasbaar vanaf groep vijf van het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. De visie over omgaan met pesten wordt bij voorkeur door het hele docententeam gedragen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het tweeledige trainingsaanbod:

Algemene workshop Sta op tegen pesten! (ca. 1 uur)
Training Sta op tegen pesten! (2 dagdelen)

Over de training
In deze dag (van 10-19 uur) leert u werken met de aanpak. Naast de visie en achtergrond komt het 7-stappenplan uitgebreid aan bod. U oefent intensief de gespreksvaardigheden die nodig zijn tijdens de verschillende stappen om de methode tot een succes te maken. Meld u nu aan!