Nieuwe module Samen Mediawijs

15 augustus 2017

De nieuwe module 'Samen Mediawijs!' is beschikbaar. Na registratie downloadt u de lessen eenvoudig.
1. Log in op www.leefstijl.nl
2. Kies voor Primair Onderwijs | Voortgezet Onderwijs
3. Filter bij bronsoort op Nieuw! Mediawijsheid

De module bestaat uit 4 blokken met elk 5 activiteiten/lessuggesties. De activiteiten zijn gericht op de groepen 6, 7 en 8 van het PO en zijn ook te gebruiken in de bovenbouw van het SO/SBO. U bepaalt zelf wanneer u deze activiteiten op het rooster zet. Een activiteit neemt gemiddeld 30-45 minuten in beslag.

Module opzet
De werkwijze is zoals u van Leefstijl gewend bent, ervaringsgerichte activiteiten voor de hele groep, afgewisseld met opdrachten in tweetallen of kleine groepjes. De nadruk ligt op het reflectieve karakter van de opdrachten, gericht op uitwisseling en bewustwording en het ontwikkelen van een gezonde attitude, met als doel dat kinderen zelf bewust keuzes leren maken in het gebruik van sociale media. Dat is Samen Mediawijs. 

Bekijk de flyer Samen Mediawijs (klik om te vergroten):

     

 

 

Ga naar Leefstijl