Leefstijl voor vso, pro en lwoo


Het Leefstijl-programma voor vso, pro en lwoo is geschikt voor jongeren in cluster 3 en 4 van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Ook leerlingen van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) hebben baat bij deze lessen van Leefstijl. De lessen zijn gericht op kleine groepen van zes tot twaalf leerlingen. Bij het samenstellen van de lessen is rekening gehouden met groepen met wisselende samenstellingen.

Materiaal
De instructietaal van de docentenhandleiding is veelal spreektaal en is concreet en eenduidig. Het lesmateriaal is praktisch te hanteren: de opdrachten, de energizers, alles wat de docent nodig heeft, is in de handleiding verwerkt. Verder krijgen docenten tips ter ondersteuning van jongeren met autisme, ADHD en andere stoornissen.

Ook bij Leefstijl voor het vso worden energizers gebruikt. Speciaal voor het vso zijn er energizers die geschikt zijn voor kleine groepen en voor jongeren in een rolstoel. Voor deze laatste groep zijn er soms alternatieve opdrachten opgenomen.

Thema's
Het programma voor het vso bevat acht thema's die elk jaar verder worden uitgediept. Het lesmateriaal voor klas 3 bevat extra lessen ter voorbereiding op stage en werk.

De thema's voor vso zijn:

  1. Goed begonnen is half gewonnen
  2. Heldere communicatie
  3. Sterk door gevoelens
  4. Goed voor mezelf
  5. Sterk in samenwerk
  6. Opgelost!
  7. Maak jouw keuze
  8. De maatschappij en jij