Leefstijl
voor sociaal-emotionele vaardigheden


Met Leefstijl oefenen leerlingen van het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs basisvaardigheden als luisteren, met gevoelens omgaan, nee zeggen, assertief zijn en conflicten hanteren. Deze basisvaardigheden zijn gereedschap waarmee leerlingen sterker in hun schoenen komen te staan. Binnen het onderwijs creëert Leefstijl voorwaarden om deze vaardigheden van leerlingen te ontwikkelen en om een betere sfeer in de klas te scheppen.

Leefstijl voor voortgezet onderwijs
Het programma voor het voortgezet onderwijs bestaat uit Leefstijl 1 en 2. Leefstijl 1 besteedt aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden en actief burgerschap voor het voortgezet onderwijs klas 1 en 2. Leefstijl 2 is geschikt voor klas 3 en 4. Het lesmateriaal is toepasbaar in het vmbo en havo/vwo. De verplichte onderdelen burgerschap en sociale cohesie zijn verwerkt in de thema’s en de lessen van Leefstijl 2. Hiermee voldoet u aan een groot aantal elementen die de wetgever van de scholen vraagt.

Naast sociaal- emotionele vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie is er binnen de lessen ook aandacht voor het uitvoeren van maatschappelijke stages. In het lesmateriaal van Leefstijl wordt de leerling voorbereid op het uitvoeren van deze maatschappelijke stages. Doel hiervan is dat de leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen en ervaring opdoen door een maatschappelijke taak op zich te nemen.

Thema’s
Leefstijl voor voortgezet onderwijs is opgebouwd voortgezet-onderwijsuit negen thema’s. De thema’s komen ieder leerjaar terug en worden steeds verder uitgediept. De thema's zijn:

  1. Goed begonnen is half gewonnen (kennismaken en afspraken maken)
  2. Heldere communicatie( communicatieve vaardigheden)
  3. Sterk door gevoelens (emotionele vaardigheden)
  4. Goed voor mezelf (zelfvertrouwen)
  5. Sterk in samenwerk (samenwerken)
  6. Opgelost! (conflicten hanteren)
  7. Maak jouw keuze (keuzes maken)
  8. Leren door evalueren (evalueren)
  9. De moeite waard (waarden en normen)

Stichting Lions Club International
Leefstijl voor jongeren in het voortgezet onderwijs is een bewerking van het Amerikaanse programma 'Skills for adolescence'. Dit programma van de Amerikaanse organisatie Quest International is in verschillende landen vertaald en bewerkt dankzij ondersteuning van de internationale service organisatie Lions Club International.