Leefstijl
voor sociaal-emotionele vaardigheden


Met Leefstijl oefenen leerlingen van het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs basisvaardigheden als luisteren, met gevoelens omgaan, nee zeggen, assertief zijn en conflicten hanteren. Deze basisvaardigheden zijn gereedschap waarmee leerlingen sterker in hun schoenen komen te staan. Binnen het onderwijs creëert Leefstijl voorwaarden om deze vaardigheden van leerlingen te ontwikkelen en om een betere sfeer in de klas te scheppen.

Leefstijl voor voortgezet onderwijs
Het programma voor het voortgezet onderwijs bestaat uit drie onderdelen. Leefstijl voor klas 1 (nu beschikbaar). Leefstijl voor klas 2 is nu in ontwikkeling en is beschikbaar vanaf het komende schooljaar (2019-2020). Leefstijl voor klas 3 en 4 is ook in ontwikkeling, hiermee kunt u in het schooljaar 2020-201 starten. Het lesmateriaal is toepasbaar in het vmbo en havo/vwo. Mediawijsheid en burgerschap zijn verwerkt in de lessen. Hiermee voldoet u aan een groot aantal elementen die de wetgever van de scholen vraagt.

Thema’s
Leefstijl voor voortgezet onderwijs is opgebouwd uit acht thema’s. De thema’s komen ieder leerjaar terug en worden steeds verder uitgediept. De thema's zijn:

  1. Goed begonnen is half gewonnen (kennismaken en afspraken maken)
  2. Heldere communicatie ( communicatieve vaardigheden)
  3. Sterk door gevoelens (emotionele vaardigheden)
  4. Goed voor mezelf (zelfvertrouwen)
  5. Sterk in samenwerk (samenwerken)
  6. Opgelost! (conflicten hanteren)
  7. Maak jouw keuze (keuzes maken)
  8. De maatschappij en jij (waarden en normen)

 

Stichting Lions Club International
Leefstijl voor jongeren in het voortgezet onderwijs is een bewerking van het Amerikaanse programma 'Skills for adolescence'. Dit programma van de Amerikaanse organisatie Quest International is in verschillende landen vertaald en bewerkt dankzij ondersteuning van de internationale service organisatie Lions Club International.