Leefstijl voor primair onderwijs + levensbeschouwing

Leefstijl voor primair onderwijs kan ook in een uitgebreide variant worden gebruikt, namelijk met levensbeschouwing. Het programma is in principe gelijk aan Leefstijl voor primair onderwijs, maar is uitgebreid met verhalen over de vijf grote religies en enkele verhalen uit andere (ook niet-religieuze) tradities. Er ligt een accent op de joods-christelijke traditie, de traditie waarin de Nederlandse cultuur vooral geworteld is. In de lessen worden, daar waar mogelijk, bruggen gelegd tussen verschillende religies om de overeenkomsten zichtbaar te maken.

Culturele hiërarchie
Bij de keuze van de verhalen en lesonderwerpen is uitgegaan van een culturele hiërarchie, zodat traditioneel belangrijke en bekende verhalen aan bod komen. Tegelijkertijd is bij de selectie rekening gehouden met aansluiting bij de zes Leefstijl-thema’s die ook in het programma aan bod komen.

Het lesmateriaal van Leefstijl voor primair onderwijs inclusief levensbeschouwing is beschikbaar voor groep 1 tot en met 8.

> Bekijk het lesaanbod in onze webshop

Training
Voordat u aan de slag kunt met het Leefstijl-materiaal voor primair onderwijs dient u een training te volgen. Tijdens de training staat de ontwikkeling van de vaardigheden van u als leraar centraal. Twee dagen lang wordt intensief geoefend met het hanteren van Leefstijl-oefeningen. De theoretische basis van de methode wordt uitvoerig behandeld en er wordt een start gemaakt met het maken van een implementatieplan voor de eigen school.

> Meer informatie over de training