Leefstijl

Voor sociaal-emotionele vaardigheden

Bent u op zoek naar een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in de groep? Met behulp van Leefstijl stimuleert u kinderen en jongeren zich te ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. Het lesmateriaal en de trainingen van Leefstijl zijn bestemd voor:

 • kinderopvang en peuterspeelzaal
 • primair onderwijs
 • voortgezet (speciaal) onderwijs
 • mbo
 • organisaties die met jongeren werken in de vrije tijd


Sociale en emotionele competenties
 
Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Leefstijl is een methode die niet alleen de emotionele intelligentie stimuleert maar, doordat kinderen beter in hun vel zitten, ook de cognitieve intelligentie.

 

Gezond en redzaam gedrag
Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen voor gezond en redzaam gedrag. In de handleidingen die bij het programma horen, wordt de aansluiting bij de kerndoelen uitgewerkt. De methode biedt naast sociaal-emotionele competenties ook gezondheidsvaardigheden. Bij gezondheidsvaardigheden speelt preventie een belangrijke rol. Op steeds jongere leeftijd beginnen kinderen te experimenteren met roken, alcohol en drugs. De leeftijdsfase tussen tien en veertien blijkt een kritieke periode. Effectieve preventie moet daarom vóór die leeftijd beginnen, op de basisschool.

 

Thema’s
Het Leefstijl-programma voor primair onderwijs kent zes thema’s die ieder jaar terugkomen. Hoe ouder de kinderen, des te dieper in wordt gegaan op de thema’s. Zo wordt er schoolbreed gewerkt en kan iedereen ook op het plein meepraten. De zes Leefstijlthema’s voor primair onderwijs zijn:

 1. De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep)
 2. Praten en luisteren (over communicatie)
 3. Ken je dat gevoel? (over gevoelens)
 4. Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)
 5. Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit)
 6. Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)


Betrokkenheid ouders
Om ouders zo veel mogelijk bij de lessen te betrekken, krijgen de kinderen na afloop van ieder thema het werkblad dat daar bij hoort mee naar huis. Het boek bevat informatie voor de opvoeders en leuke opdrachten die zij eventueel met hun kind kunnen maken. Verder zijn in de handleiding programma's voor zes ouderworkshops uitgewerkt die gekoppeld zijn aan de Leefstijl-thema's. U kunt de workshops zelf geven of door een trainer van Leefstijl laten verzorgen. Leefstijl biedt ook een algemene ouderworkshop aan.

Stichting Lions Club International
De stichting achter Leefstijl voor jongeren is Stichting Lions Quest Nederland. Leefstijl voor het basisonderwijs is geïnspireerd door het Amerikaanse 'Skills for growing' maar is in Nederland zodanig bewerkt dat er sprake is van een nieuw ontworpen lessenserie.