Veelgestelde vragen Klantgericht.info

16 juni 2016

In de afgelopen periode hebben onze accountmanagers de veelgestelde vragen over Klantgericht.info verzameld. Deze vragen, met uiteraard de antwoorden, delen we graag met u.

Hoe is de aansluiting op ESS?
We hebben aan de hand van de examentermen, die u kunt downloaden via www.essmbo.nl, een verantwoordingsdocument gemaakt bij Klantgericht.info. Deze kunt u opvragen bij uw accountmanager maar vindt u ook online bij het docentenmateriaal op www.klantgericht.info.

Wanneer is het materiaal klaar?
Op www.edu-actief.nl/klantgericht-info vindt u een actueel titeloverzicht. Hierin vindt u welke titel leverbaar is en wanneer u welke titel kunt verwachten.

Hoe wordt de actualiteit in de methode behouden?
Op www.klantgericht.info, onder het docentenmateriaal, plaatsen we regelmatig actuele berichten en aanvullingen op de lesstof.

Toetsen
Per thema is er een eindtoets met ongeveer 30 gesloten vragen.

Waarin verschilt Klantgericht.info met de huidige methodes Ambitie.info en EIW?
Klantgericht.info is geschreven op werkprocessen. De methode heeft naast een goed uitgewerkte vakleerlijn een sterke rekenlijn. Ook bieden we veel extra verdiepingsstof aan. Daarnaast is de methode op drie manieren in te zetten, namelijk op papier, in Edu’Bieb en in 24boost.

 

Ga naar Klantgericht.info