Klantgericht.info

Met Klantgericht.info heeft u lesmateriaal in handen voor uw mbo Retail-studenten niveau 2, 3 en 4. Klantgericht.info biedt uw studenten afwisselende opdrachten met de daarbij behorende theorie. Deze theorie is opgedeeld in thema’s die overeenkomen met de werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Klantgericht.info is op papier en digitaal beschikbaar. Zodat u zelf kunt kiezen of u digitaal, deels digitaal of via boeken les gaat geven.Opdrachten: het vertrekpunt voor uw student

Klantgericht.info bestaat uit thema's. Een thema van Klantgericht.info bestaat uit:

  • leerdoelen
  • oriëntatie en nulmeting
  • plannen
  • theorie
  • verdieping
  • verwerkingsopdrachten
  • evaluatie/reflectie.

De BOL- en BBL-opdrachten voor niveau 2 vindt u in de boeken achter elk hoofdstuk. De BBL-opdrachten zijn door middel van een icoon duidelijk herkenbaar. Alle opdrachten voor niveau 3 en 4 staan op de methodesite. De opdrachten zijn voor uw student het vertrekpunt. Vanuit de opdrachten verwijzen we naar de bijbehorende theorie.

-> Titeloverzicht Klantgericht.info

Met Klantgericht.info gaat uw student uiteraard ook praktisch aan de slag. Zo wordt in het thema webshop gebruik gemaakt van Shoppagina. Bij Shoppagina kan uw student heel eenvoudig een webshop beginnen. Bij dit thema zijn films ontwikkeld en opdrachten, zodat uw student een functionerende webshop leert inrichten. 

Docentenmateriaal

Bij Klantgericht.info ontvangt u als klant gratis docentenmateriaal. Dit materiaal is straks te vinden op de methodewebsite. Het docentenmateriaal geeft u de nodige ondersteuning bij het lesgeven. U kunt denken aan handleidingen bij de modules en PowerPointpresentaties.