Beter arbeidsmarktperspectief met keuzedelen!

11 juni 2019

- Door Marjolein ten Hoonte -
De arbeidsmarkt verandert als gevolg van een aantal grote ontwikkelingen in een zeer rap tempo. Het inzetten van keuzedelen helpt de student echter een brug te slaan tussen zijn opleiding en die snel veranderende praktijk. Maar dan moeten de voor hem of haar juiste keuzedelen wel gekozen kunnen worden. Wat is die veranderende arbeidsmarkt en hoe kunnen we daar op inspringen met keuzedelen?

Demografische ontwikkelingen samen met technologische ontwikkelingen, globalisering en regionalisering maar ook vraagstukken op de P’s van duurzaamheid maken dat ieder individu te maken heeft met, of in ieder geval voelt, dat vertrouwde industrieel en verzorgt vormgegeven maatschappelijke context veranderd of gaat veranderen. De ontwikkelingen hebben gevolgen voor de maatschappij waarbinnen we wonen, werken, leren, leven, zorgen en uitrusten. Daarmee raken deze grote ontwikkelingen ook de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid, onze economieën op land niveau en daar buiten.

De nationale context komt meer en meer in aanraking met de internationale context, technologie is grenzeloos, human mobility is een feit et cetera. Het Angelsaksisch model doet meer en meer zijn intrede in organisaties als gevolg van de globalisering. Deze hele grote en soms ongrijpbare macro ontwikkelingen hebben invloed op meso en micro niveau. De ontwikkelingen raken de manier waarop we als maatschappij en organisatie georganiseerd zijn. Het systeem piept en kraakt. De vraag die er ligt is of we in staat zullen zijn om op meso en micro niveau antwoorden op de macro ontwikkelingen te vinden die waardig en inclusief zijn.

In de driehoek, mens, organisatie en instituties is een roep om antwoorden op de wereldwijde ontwikkelingen. De algemene neiging is om de ontwikkelingen een halt toe te roepen en vooral terug te reguleren naar de oude situaties. Daar valt iets voor te zeggen. Immers het kind met het badwater weggooien heeft geen enkele zin. Waar we voor dienen te waken is dat we doordat we de ontwikkelingen menen te kunnen stoppen of bagatelliseren we als land, organisatie en individu op achterstand komen te staan. Het vraagt om een herontwerp. We komen uit een tijd dat we geloofden, en dat ook velen aan dat geloof meewerkten, dat de wereld zo bleef als hij was. Dat als gevolg van onze maatschappelijke ordening, onze economie en arbeidsmarkt zo zou blijven als “altijd” was. Dat heeft er toe geleid dat organisaties medewerkers beloofden dat ze op hun 15e jaar binnenstapten bij een organisatie en daar tot hun 65e zouden blijven. We introduceerden parttime werken en de balans werk-privé etc. Werknemers vinden nog steeds de werksfeer en de verblijfsduur de belangrijkste gronden voor aantrekkelijk werkgeverschap.

Organisaties kunnen geen leven lang employment bij één werkgever meer beloven. Als gevolg van de vier grote ontwikkelingen die eerder zijn genoemd leeft een organisatie in een wereldwijde volatiele markt. Organisaties hebben behoefte om steeds opnieuw hun aanpassingsvermogen te organiseren. Arbeid maakt deel uit van het te organiseren aanpassingsvermogen. Daarmee geven organisaties volstrekt niet af dat ze een slecht werkgever willen zijn. Men is op zoek naar nieuwe wederkerigheid van de arbeidsrelatie die niet onzeker moet zijn maar zeker ook niet voor de eeuwigheid. De instituties dienen, in de context die is ontstaan, uiteraard goed op te letten dat werkgevers zich rekenschap geven van de belangen van de stakeholders. De roep om marktwerking in zijn algemeenheid en duurzamer businessmodellen is groot. Keuzedelen pak je kans!

Marjolein ten Hoonte is directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland. Marjolein kan bogen op 20 jaar ervaring binnen het werk- en onderzoeksgebied arbeidsmarkt vanuit diverse rollen op directieniveau. In haar functie analyseert zij trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en onderhoudt zij nauwe contacten met zowel werkgevers- als werknemersorganisaties, de politiek en het bedrijfsleven.

Ga naar Keuzedelen mbo