Mbo-certificaat voor keuzedelen

09 april 2019

Digitalisering en demografische ontwikkelingen hebben grote invloed op onze arbeidsmarkt. De veranderingen vragen om een nog bredere inzetbaarheid of juist een meer specifieke toerusting van medewerkers. Een leven lang ontwikkelen (LLO) is daarom cruciaal. Het mbo speelt daarin een belangrijke rol. Werkenden en werkzoekenden in het niet-bekostigd onderwijs kunnen een keuzedeel volgen en met een mbo-certificaat afronden. Dit zijn kleine beroepsgerichte onderdelen, waarmee antwoord wordt gegeven op een scholingsvraag in een regio of sector.

Op voorstel van SBB verbindt de minister van OCW aan steeds meer keuzedelen een mbo-certificaat. Het resultaat wordt opgenomen in het diplomaregister. Op dit moment zijn al ruim 130 keuzedelen certificeerbaar. Het register vindt u op de website van SBB

Edu’Actief en zusterbedrijf Sarphati hebben ondertussen een groot aanbod aan certificeerbare keuzedelen beschikbaar.

Keuzedelen met een certificaat

9789037249644Belevingsgericht werkenK0790
9789037249637  Belevingsgericht werken CBLK0790
9789037236903Digitale vaardigheden basisK0022
9789037238655 Digitale vaardigheden gevorderd K0023 
9789037246162 Ernstig meervoudige beperkingen K0233 
9789037236750 Fiscale werkzaamheden in de praktijk K0430 
9789037253511 Helpende plus  K0905 
9789037251234 Jeugd- en opvoedhulp A K0159 
9789037251241Jeugd- en opvoedhulp BK0159 
9789037251258   Jeugd- en opvoedhulp C  K0159 
9789037245936Leidinggeven AK0061
9789037245967Leidinggeven BK0061
9789037251449Mensen met licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag K0066
9789037251487 Mensen met niet aangeboren hersenletsel K0067 
9789037246124Ondernemerschap MBO A (ook Engelstalig)K0165
9789037246155Ondernemerschap MBO B (ook Engelstalig)K0165
9789037246360Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperkingK0082
9789462834477Supermarkt (niveau 2)K0243
9789462834491Supermarkt (niveau 3 en 4)K0244
9789037248678Verplegende en verpleegtechnische handelingen A (beschikbaar najaar 2019)K0119
9789037249415Verplegende en verpleegtechnische handelingen B (beschikbaar najaar 2019)K0119
9789037246650Verzorgende en verpleegtechnische handelingenK0118
9789037253436Werken met baby’sK0290
9789037253474Zorg en technologie AK0137
9789037253481Zorg en technologie BK0137
9789037253498Zorginnovaties en technologie AK0138
9789037253504Zorginnovaties en technologie BK0138> Webshop Edu'Actief
> Webshop Sarphati  
 
  
  
  

Ga naar Keuzedelen mbo