Keuzedelen: een verrijking van de kwalificatie

Mbo'ers kunnen hun diploma verrijken met keuzedelen. Keuzedelen zijn ontstaan omdat het bedrijfsleven vraagt om studenten die beschikken over actuele kennis. Om die reden kunnen keuzedelen flexibel worden ingezet. Keuzedelen zijn ook bedoeld om kennis en vaardigheden van studenten te verbreden en te verdiepen. Of om hen voor te bereiden op een eventuele vervolgstudie. Meer dan 80 keuzedelen

Edu'Actief helpt studenten hun mbo-opleiding te verrijken met diverse keuzedelen. Door vroegtijdig onderzoek te doen en sessies te beleggen met directies, opleidingsmanagers, beleids- en onderwijsadviseurs van mbo-instellingen en externe experts en onderwijsdeskundigen, is er een gezamenlijke visie ontwikkeld. Op basis hiervan is materiaal ontwikkeld voor meer dan 80 keuzedelen. Sectorgerelateerd en generiek. Download het handige overzicht om te zien welke keuzedelen leverbaar en in ontwikkeling zijn.


Kenmerken keuzedelen Edu'Actief

Ieder keuzedeel start met een 'uitdaging'. Daarmee gaat de student zelf aan de slag. Door deze manier van werken leert hij verbanden leggen en wordt een beroep gedaan op zijn creativiteit. 

Verder zijn de keuzedelen:

  • actueel en sluiten aan op de beroepspraktijk
  • beroepsecht
  • opgezet als robuuste projectopdrachten gekoppeld aan compacte bronnen
  • te verrijken door docenten en bedrijven met eigen bronnen en kennis
  • gericht op het ontwikkelen van 21st century skills
  • inclusief Test je kennis-opdrachten
  • als combipakket (digitaal + op papier) verkrijgbaar


Beoordelen van keuzedelen

Bij ieder keuzedeel ontvangt u een beoordelingsmodel dat ondersteuning en richting geeft bij het inrichten van uw eigen beoordelingsmodel. Het is als document niet direct valide als exameninstrument. Het is als zodanig ook niet bedoeld. Het is een servicedocument op basis waarvan de school/docent zelf een valide exameninstrument kan creëren. In studiejaar 2020-2021 gaan keuzedelen onderdeel uitmaken van de slaag-zakregeling.


Meer informatie
Meer weten over keuzedelen of wilt u samen met Edu'Actief materiaal voor keuzedelen ontwikkelen? Neem contact op via 0522 235 235 of het contactformulier.

Of kijk op: