Keuzedelen: een verrijking van de kwalificatie

De bedoeling van keuzedelen is:

 • Inspelen op actuele ontwikkelingen van de (regionale) arbeidsmarkt
 • Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
 • Profileren: van school én student
 • Inhoudelijke uitdaging (lat omhoog)
 • Betere doorstroom binnen het mbo en naar vervolgonderwijs
 • Mogelijk maken van Leven Lang Ontwikkelen, waarbij werknemers en oud-studenten zich sneller en gemakkelijker kunnen her- en bijscholen.

Meer dan 90 keuzedelen

Edu'Actief Boomberoepsonderwijs helpt de student zijn of haar mbo-opleiding te verrijken met diverse keuzedelen. Door in 2015 al onderzoek te doen en sessies te beleggen met directies, opleidingsmanagers, beleids- en onderwijsadviseurs van mbo-instellingen, externe experts en onderwijsdeskundigen, is er een gezamenlijke visie met betrekking tot keuzedelen ontwikkeld. Op basis hiervan is materiaal ontwikkeld voor meer dan 90 keuzedelen. Domeingerelateerd en generiek. Download het handige overzicht om te zien welke keuzedelen leverbaar en in ontwikkeling zijn.


Kenmerken keuzedelen Edu'Actief

Samen met mensen uit het werkveld ontwikkelden wij een onderwijskundig en didactisch concept voor de keuzedelen. Dit concept gaat uit van zelfsturend en zelfverantwoordelijk leren door uw student. Uw student moet zelf actief op zoek naar informatie en werkwijzen. Op deze manier kunnen keuzedelen ook aansluiten op de regionale beroepspraktijk. De docent ondersteunt hierbij en geeft eventueel uitleg. De uitvoering van het keuzedeel verloopt volgens een projectmatige aanpak. Dat geeft uw student eigen verantwoordelijkheid en de ruimte om zelf te ontdekken en te leren en zo een eigen werkwijze te ontwikkelen. Binnen elk keuzedeel werkt uw student toe naar een uitdaging, een eindproduct van het keuzedeel. Deze uitdaging is tevens het examen.

De keuzedelen van Edu’Actief hebben de volgende kenmerken

 • herkenbaar didactisch format (projectmatig, zelfstandig en zelfsturend leren en werken aan beroepsproducten en uitdaging)
 • zowel geschikt voor BOL als BBL*
 • een volwassen benadering van de student en beroepsrelevant
 • aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden
 • opdrachtgestuurd materiaal
 • portfolio-opbouw door Test je kennis, Beroepsproducten en de Uitdaging waar naartoe wordt gewerkt en dat tevens het examen is
 • inclusief examenmateriaal
 • zowel op papier als digitaal aangeboden in een combi-pakket
 • mogelijkheid voor de docent om eigen (regionale) opdrachten/bronnen toe te voegen in de digitale leeromgeving
 • uitgebreide docentondersteuning

* BOL-studenten doorlopen in principe alle opdrachten van het keuzedeel. BBL-studenten werken in principe alleen aan de opdrachten waarbij een beroepsproduct moet worden opgeleverd.


Opbouw keuzedeel

Een keuzedeel is goed voor 240 SBU of een veelvoud daarvan (480 of 760 SBU). Is een keuzedeel groter dan 240 SBU dan biedt Edu’Actief deze aan in delen (Deel A, B en C). Elk (deel van een) Edu’Actief keuzedeel is als volgt opgebouwd:

Werken met dit keuzedeel
Dit is een korte uitleg voor uw student over de opbouw van het keuzedeel en de uitdaging waar naartoe wordt gewerkt. Gevolgd door een introductie op het onderwerp van het betreffende keuzedeel en een opsomming van de leerdoelen waaraan gewerkt wordt.

Theorie en opdrachten
Elk keuzedeel is opgesplitst in hoofdstukken van 40 of 80 SBU. Een hoofdstuk bestaat uit een korte inleiding op het onderwerp, een opsomming van de subleerdoelen, oriëntatieopdracht(en), opdrachten en theorie, een test je kennis-opdracht en een begrippenlijst. De opdrachten zijn verwerkingsopdrachten die 1 op 1 aansluiten op de theorie, of doe-opdrachten waarbij gewerkt wordt aan beroepsproducten die aansluiten op de praktijk. De beroepsproducten worden onderdeel van het portfolio. Naast de theorie wordt er bij sommige opdrachten gebruik gemaakt van digitale bronnen als filmpjes, protocollen of weblinks. Met de test je kennis-opdracht kan de student zelf zijn of haar kennis van de theorie testen.

Uitdaging = Examen
Dit is het hoofdstuk met de overkoepelende opdracht(en) waarbij gewerkt wordt aan het eindproduct van dit keuzedeel. En waarbij gereflecteerd wordt op de leerdoelen en de eerder gemaakte opdrachten. De uitdaging is het examen voor het keuzedeel. In de digitale docentenhandleiding zijn verschillende beoordelingsprotocollen voor de uitdaging (het examen), maar ook beroepsproducten, opgenomen.

Theorietoets
Elk keuzedeel kan worden afgesloten met een theorietoets, deze wordt als los document geleverd bij de docentenhandleiding.

Planning
In de docentenhandleiding bij een keuzedeel wordt een voorbeeldplanning gegeven voor zowel de BOL als BBL-route.

Meer informatie

Meer weten over keuzedelen of wilt u samen met Edu'Actief materiaal voor keuzedelen ontwikkelen? Neem contact op via 0522 235 235 of het contactformulier.

Of kijk op: