Keuzedeel Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening

Het werken met kwetsbare groepen verhoogt de kans op incidenten. Er is daarom behoefte aan meer kennis van en ervaring met preventie (Risico-inventarisatie & -evaluatie) en hulpverlening bij incidenten (EHBO en BHV). Het keuzedeel Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening biedt handvatten om een bijdrage te leveren aan de inrichting van het kwaliteitszorgsysteem, alsook voor het verlenen van EHBO en BHV.