JuridischJuist.info gereed voor de toekomst

Inmiddels werken we in het onderwijs op basis van het nieuwe kwalificatiedossier Juridisch Administratieve Beroepen. In aanloop naar de invoering van het nieuwe KD 2016 is onze juridische methode geheel herzien. Voortaan heeft de methode een herkenbare en toepasselijke methodenaam: Juridischjuist.info. Op dit moment is zo goed als de hele methode in productie, begin juni is de methode compleet voor zowel de opleiding Juridisch administratief dienstverlener als voor de opleiding Medewerker HRM. Deze blog geeft u extra toelichting op alle wijzigingen en aanvullingen. Hoe ziet Juridisch.info er nu uit?

Verantwoording toetsmatrijzen Stichting Praktijkleren
Inzet beeldmateriaal
Jurisprudentie
Nieuwe, maar herkenbare vormgeving
Eén overkoepelende methodesite
Oefenmateriaal
Toetsen
Meer weten?

 

Verantwoording toetsmatrijzen Stichting Praktijkleren
Velen van u nemen de examenproducten af van Stichting Praktijkleren. Wij verantwoorden onze methode op basis van de afzonderlijke toetsmatrijzen met een verwijzing naar hoofdstukken in onze boeken in een verantwoordingsdocument. Wij zijn erin geslaagd om met onze methode alle toetstermen af te dekken. In een heel enkel geval ontbreken er details, voor die gevallen bieden we een aanvullende lesbrief op de methodesite. Daarmee biedt de methode Juridischjuist.info de optimale voorbereiding op de examens van Stichting Praktijkleren.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van onze verantwoordingsdocumenten. Binnenkort vindt u deze documenten voor alle toetsmatrijzen in het docentendeel van de methodesite.

KE 2 Brede kennis belastingrecht voor JAD
KE 6 Brede kennis vermogensrecht
KE 7 Brede kennis personen- en familierecht
VE 1 Brede kennis arbeidsmarkt, re-integratie en scholing
VE 2 Specialistische kennis bestuursrecht

Inzet beeldmateriaal
Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Dat geldt ook voor de soms complexe juridische lesstof. Daarom hebben we ervoor gekozen in de nieuwe methode veelvuldig gebruik te maken van verduidelijkend beeldmateriaal. U komt beeldmateriaal in 3 vormen tegen:
schema’s
stappenplannen 
cartoons

Met schema’s is voor studenten in één oogopslag duidelijk hoe een onderwerp binnen een bepaalde context is opgebouwd en welke onderdelen er wel of juist niet bij horen. De stappenplannen verduidelijken de route die gevolgd moet worden bij bepaalde rechtshandelingen. Daarnaast maken we in elke module gebruik van prikkelende en verhelderende cartoons, die studenten aanzetten tot doordenken en die uitnodigen tot discussie over een bepaald thema.

Jurisprudentie
In de methode hebben we regelmatig jurisprudentie ingezet; als samenvatting in de theorie, maar ook als afsluitende casus bij de vragen en opdrachten. We hebben daarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van betrekkelijk eenvoudige maar wel aansprekende rechtspraak, die voor de gemiddelde mbo-student niveau 4 goed te behappen is. Hoewel jurisprudentie geen onderdeel is van het kwalificatiedossier, draagt het vaak bij aan een beter begrip van wet- en regelgeving. Daarnaast biedt het studenten die later doorstromen naar juridische opleidingen in het hbo, een eerste kennismaking met de complexere juridische teksten waar zij in een vervolgstudie veel voordeel van hebben. De methode Juriischjuist.info biedt uw studenten daarmee ook de beste voorbereiding op doorstroom naar het HBO.

Nieuwe, maar herkenbare vormgeving
We hebben voor de nieuwe methode gekozen voor een nieuwe opzet en vormgeving die overzichtelijker, rustiger en beter leesbaar is, maar toch duidelijk de beproefde elementen uit de vorige editie bevatten. Elk hoofdstuk is compact van opzet en start met een overzicht van de te behalen leerdoelen en een herkenbare casus. De tekst is voorzien van aansprekende voorbeelden en verdiepende en verbredende kaderteksten. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een begrippenlijst, een samenvatting en vragen en opdrachten.

Eén overkoepelende methodesite
In de oude situatie boden we per titel één website met ondersteunend materiaal. Wanneer u als docent met meerdere titels werkte, had u ook te maken met diverse websites. Als u dan ook nog aan meerdere klassen les gaf, dan kon dat met verschillende docentaccounts behoorlijk ingewikkeld zijn. Bij de methode Juridischjuist.info is voor studenten én docenten één overkoepelende methodesite ontwikkeld. Met één inlog kunt u voortaan bij alle beschikbare aanvullende materialen.

Oefenmateriaal
Naast een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan vragen en opdrachten in het boek, bieden wij op de website een ruim aanbod aan oefenmateriaal. We hanteren daarbij de RTTI-systematiek, waarmee we een evenwichtig aanbod aan verschillende vraagsoorten kunnen garanderen. Naast de kennis- en toepassingsvragen bieden we op de website per hoofdstuk éen of meerdere verdiepende casus. Daarbij wordt regelmatig multimedia ingezet, in de vorm van video’s en animaties.

Toetsen
Om uw studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens van Stichting Praktijkleren bieden we per titel één of meerdere ontwikkelingsgerichte toetsen. Bij deze toetsen, op examenniveau, worden uitgebreide antwoordmodellen geleverd met verwijzingen naar de hoofdstukken én naar de leerdoelen waar de vragen betrekking op hebben.

We hopen met de nieuwe methode Juridischjuist.info optimaal aan te sluiten bij uw wensen. We wensen u veel succes en plezier met uw onderwijs!

Overigens bieden wij naast onze methode ook een breed aanbod aan keuzedelen. Voor een actueel overzicht van en onze uitgangspunten bij de keuzedelen verwijzen we naar de themapagina Keuzedelen MBO.

Door Mr. Lydia Janssen (auteur JuridischJuist.info).

Meer weten?
Maak een afspraak met de accountmanager in uw regio:
- Jessica Donker (regio Noord)
- Bert Visscher (regio Midden)
- Sandor de Cock (regio Zuid)