Goed bezochte expertmeetings

09 november 2015

De afgelopen week heeft Edu'Actief drie expertmeetings georganiseerd in Delft, Eindhoven en Meppel. Ruim 30 docenten van 16 verschillende Roc’s waren daarbij aanwezig. In de gesprekken stond centraal hoe studenten meer begrip kan worden bijgebracht als het gaat om bedrijfsadministratie. Het belang van communicatieve vaardigheden en een commerciële houding binnen het financiële domein kwam aan bod, evenals het belang van het digitaliseren van leermiddelen.

 

  


De thema’s leverden goede en verhelderende discussies op voor zowel de docenten als de uitgeverij. De belangrijkste conclusies die wij hebben getrokken zijn:

• Het programma Excellent in Boekhouden (EIB) heeft absoluut potentie. Door het brede aanbod van projecten, onder andere die van Stichting Praktijkleren, is echter wel de vraag wanneer dat moet worden ingepland. Het programma is al zo vol! Voor de basisberoepsopleiding (niveau 2) en ook voor Secretariële Beroepen zou het een welkome aanvulling kunnen zijn om het boekhoudkundig proces nog beter te duiden.

• FAB-studenten zijn in het algemeen communicatief en commercieel zwak. Alle deelnemers waren het er over eens: er moet meer aandacht worden besteed aan de belangrijkste een noodzakelijke beroepshoudingsaspecten. Verschillende scholen doen daar ook wel iets aan, bijvoorbeeld als bpv-voorbereiding of via een apart vak Communicatie, maar meer ondersteunende materialen zijn zeer welkom. De opzet van de Beter Werken-website, met daarop meer dan 50 animaties in dit kader, sprak veel docenten aan. Op basis van die site en alle input middels de discussie zal Edu’Actief binnenkort met een aanvullende service voor docenten komen.


Hieronder treft u twee van de minimaal vijftig animaties aan die vanaf 1 augustus 2016 aan alle gebruikers van Financieel.info beschikbaar zullen worden gesteld. Daarbij wordt ook verwerkingsmateriaal aangeboden.

Om u een indruk te geven vindt u hieronder de animaties Grenzen stellen en Begroeten en kennismaken. 

Grenzen stellen

Begroeten en kennismaken

• Er wordt al zoveel met de computer gewerkt! Wie schrijft die blijft! Studenten vragen om een boek! Natuurlijk is de beroepspraktijk digitaal ingericht, maar de vakinhoud kun je prima leren via papier!......zo een aantal opmerkingen tijdens de bespreking van het derde thema Digitalisering. De conclusie is dat goed aantrekkelijk onderwijs een combinatie is van verschillende werkvormen: bpv, projecten van Stichting Praktijkleren, digitaal met Nederlands en Engels aan de slag en vaktheorie via een boek waarin je ook kunt schrijven.

Alle deelnemers van de drie expertmeeting ontvangen een uitgebreider verslag, een inlog voor de Beter Werken-site en een proeflicentie om het Excellent in Boekhouden. 

Ga naar Financieel.info