Doorstroom mbo naar hbo

14 oktober 2015

Regelmatig quoten we docenten en coördinatoren. Deze keer hebben we gesproken met Eric Bosch en Joop van Lier van Gilde Opleidingen. Tijdens het gesprek spraken zij met ons over het belang van keuzedelen voor studenten in relatie met doorstroom naar het hbo. 

Visie op het Keuzedeel Voorbereiding hbo vanuit Gilde opleidingen Sector Economie
‘In het verleden was de opleiding bedrijfsadministrateur een 3½ jarige opleiding. Met diverse hbo-instellingen had Gilde afspraken gemaakt, waardoor studenten de mogelijkheid hadden in te stromen halverwege het eerste leerjaar op het hbo. Hiervoor moesten de leerlingen een doorstroomcertificaat behalen waarin opgenomen de onderdelen die ze in het eerste halve jaar op het hbo hadden gemist. Het doorstroomcertificaat bevatte wiskunde in combinatie met statistiek, algemene economie, SPSS (statistisch verwerkingsprogramma voor enquêtes) en Engels. 
In de huidige structuur met een driejarige opleiding is het zinvol en wenselijk om de onderdelen wiskunde/statistiek en Engels onder te brengen in het doorstroomcertificaat’.

Waarom wiskunde/statistiek?
‘Leerlingen die de weg bewandelen vmbo, daarna mbo en vervolgens hbo zouden alleen maar wiskunde hebben gehad op het vmbo, terwijl leerlingen die via de havo naar het hbo gaan dit gedurende vijf jaar hebben gehad.
Daarnaast is natuurlijk het niveau van wiskunde van de vmbo-student lager dan dat door de Havist is gevolgd’.

Waarom Engels?
‘Naast de lessen Engels worden op het hbo diverse onderdelen aangeboden in het Engels. Mbo leerlingen zijn dit niet gewend en moeten hierop worden voorbereid’.

Kort samengevat:
‘Om een mbo-student (economie) succesvol een vervolgopleiding hbo (economie) te laten doen moet hij/zij op de onderdelen wiskunde/statistiek en Engels worden bijgespijkerd. En daar investeert Gilde Opleidingen stevig in’.

Ga naar Financieel.info