Leermiddelen voor het nieuwe kd Financieel administratieve beroepen

10 september 2015

Het auteursteam van Financieel.info legt de komende maand de laatste hand aan de reeks leermiddelen voor het nieuwe kwalificatiedossier Financieel administratie beroepen (FAB). Deze nieuwe serie zal vanaf het najaar 2015 beschikbaar zijn. 

Alle bestaande uitgaven worden geactualiseerd, nogmaals op fouten gecontroleerd en volledig afgestemd op het nieuwe kwalificatiedossier. Hier en daar zijn aanvullingen en aanscherpingen nodig in verband met het nieuwe kwalificatiedossier. Er verschijnt zelfs een extra uitgave. Daarover zullen wij u in de volgende nieuwsbrief uitgebreid informeren.

De nieuwe reeks, van voorheen Brinkman, zal onder de methodenaam Financieel.info op de markt worden gebracht. Titels van de boeken blijven hetzelfde. Wel zullen er nieuwe coverfoto’s/omslagen worden gebruikt en aanduidingen als basis- en profieldeel worden gehanteerd. De complete titellijst voor 2016 zal in de nieuwsbrief van oktober worden gepubliceerd.

Ga naar Financieel.info