Succesvolle bijeenkomst niveau 2-breed

28 november 2016

Donderdagmiddag 17 november vond de bijeenkomst De brede niveau 2-opleiding plaats in Amersfoort. Na een korte inleiding en een toelichting van de gastheer Rob van der Ploeg op de doelstellingen van de bijeenkomst vertelden drie scholen met veel passie over het traject binnen hun scholen. In totaal 11 verschillende roc’s waren vertegenwoordigd. Na een korte inleiding en een toelichting van de gastheer Rob van der Ploeg op de doelstellingen van de bijeenkomst vertelde Rob Gitz, projectleider bij DaVinci, met veel passie over het Breed niveau 2 traject binnen zijn school.

Daarna vertelde Karin Hol van Deltion hoe daar wordt geëxperimenteerd met Breed niveau 2 en hoe met name ook wordt nagedacht over de examinering. Vervolgens werd via een Skype-verbinding contact gemaakt met Fion Friederichs in Groningen die aan de zaal vertelde hoe Noorderpoort de zaken aanvliegt. Breed niveau 2 wordt daar aangeboden als Dienstverlening Breed. Alle drie de scholen zijn, ondanks dat ze allemaal een ander concept toepassen, met elkaar verbonden door de leermiddelen van Edu’Actief.

Nadat accountmanager Jessica Donker het didactisch en onderwijskundig concept had toegelicht onder het lesmateriaal, gingen alle aanwezigen, aan de hand van een negental vragen, met elkaar in discussie over het thema Wat is het ideale leermiddelconcept voor Breed niveau 2?

De output van de discussie heeft veel zinvolle informatie opgeleverd voor zowel de roc’s als de uitgeverij. In februari/maart laten ontvangt u informatie welk standaardaanbod er voor scholen is die Breed niveau 2 willen aanbieden. Mocht u op korte termijn behoefte hebben aan een gesprek over Breed niveau 2 of een presentatie over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen.

Ga naar Financieel.info