De toekomst van het vak

29 november 2016

Is het beroep van administrateur en accountant een uitstervend beroep? Roger Ramakers AA van Ramakers Accountancy B.V. geeft zijn visie over de toekomst van de beroepen administrateur en accountant. Welke kansen liggen er voor toekomstige administrateurs?

In 2013 hebben de heren Frey en Osborne van de Oxford University een onderzoeksrapport gepubliceerd over het voortbestaan van beroepen in de toekomst. Zelf ben ik sinds 1993 werkzaam in de accountancy. Van 1993 tot 1998 als assistent-accountant en sinds 1998 als openbaar accountant. Het onderzoeksrapport weet te melden dat het beroep van accountant één van de beroepen is waarvan de voorspelling is dat die over een aantal jaren niet meer zal bestaan. Op zich geen geruststellende gedachte. Ik concludeer daaruit tevens dat het beroep van administrateur ook de langste tijd gehad zou hebben.

Digitalisering van informatievoorziening en van werkprocessen is in de accountancy al geruime tijd sterk in ontwikkeling. Denk onder andere aan de digitale aangiften Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting en Loonheffing als het gaat om het aanleveren van fiscale aangiften bij de Belastingdienst. Een ander voorbeeld is de deponering van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel in SBR. Voor wat betreft de werkprocessen valt te denken aan de portals waarbinnen wordt samengewerkt met cliënten, het aanbieden van online boekhoudprogramma’s en het koppelen van verschillende informatiebronnen aan de financiële administraties. Vergaande automatisering is gewoonweg een noodzaak om op efficiënte wijze te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en om een concurrerende prijs te kunnen neerleggen bij onze – potentiële – klanten. Een veel gehoorde voorspelling is dat robots in de toekomst de werkzaamheden van de administrateur en de accountant grotendeels gaan overnemen.

Ik deel overigens de inschatting niet dat het beroep van administrateur of accountant daardoor volledig zal verdwijnen. Juist mede door de verdergaande automatisering en de behoefte van de stakeholders aan betrouwbare informatie zal de rol van objectief beoordelaar cruciaal zijn. Er zal naar mijn mening een grote variëteit aan specialisaties ontstaan, ook in studierichtingen, gestoeld op een algemene opleiding tot administrateur en accountant.

De ondernemer is niet enkel meer geïnteresseerd in een stuk historie, geheten de jaarrekening. De ondernemer wil inzicht in zijn dagelijkse gang van zaken, gesprekken hebben over strategie en over de bedrijfsprocessen, inzicht krijgen in toekomstgerichte informatie en dergelijke, zodat hij de juiste koers kan varen. We zien dan ook dat de rol van administrateur of accountant een andere wordt dan die we traditioneel gewend waren. Dat zal ook zijn weerslag hebben op de vereiste opleidingen, trainingen en cursussen.

Persoonlijk ben ik van mening dat een goede basiskennis noodzakelijk is en dat vakken als bijvoorbeeld algemene economie, bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie onmisbaar zijn om als professional op financieel/administratief vlak te kunnen functioneren. Dat er in de toekomst in administratieve opleidingen meer nadruk gelegd zal worden op ICT moge duidelijk zijn, echter het in 1494 uitgevonden dubbel boekhouden zal volgens mij voorlopig nog niet verdwijnen.

Roger Ramakers AA
Ramakers Accountancy B.V.

Ga naar Financieel.info