Verschillende cases bij Elementaire kennis Procedures en Recht

13 juni 2016

De leerstof binnen de titel Elementaire kennis Procedures en Recht kan voor studenten soms wat abstract zijn. Ter ondersteuning bieden we de docenten per hoofdstuk aanvullende cases aan. Deze cases kunt u als u gebruik maakt van het materiaal, als gratis service vanaf 15 augustus, online vinden op de docentensite www.mbo-financieel.info. Om u alvast een indruk te geven van de opzet van deze cases hebben we alvast een voorbeeld, inclusief uitwerking. 

HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
Casus Steegh Optiek

Steegh Optiek is een opticien, gevestigd in winkelstad Roermond. Het is één van de toonaangevende optiekzaken in Nederland. Alles op het gebied van zien is hier verkrijgbaar voor alle leeftijdsklassen. Binnen de winkel werken verkopers, stylisten, opticiens en optometristen. Klanten komen uit Roermond en omgeving, en verder is er toestroom van klanten die het naastgelegen outletcenter bezoeken. Steegh Optiek heeft plannen om een nieuwe winkel te openen op het naastgelegen Outlet center. Verder wil Steegh Optiek cursussen aanbieden om het personeel bij te scholen. De onderneming wordt geleid door de directrice, eigenaresse mevrouw Steegh. Mevrouw Steegh geeft leiding aan twee afdelingen. De afdeling Verkoop en de afdeling Administratie. De verkoopafdeling is verantwoordelijk voor de verkoop in de winkel. Als de winkel geopend is staat een verkoopteam klaar voor de klanten. Het verkoopteam bestaat uit twee verkoopleiders. Eén verkoopleider geeft leiding aan zes verkopers en vijf opticiens. De andere verkoopleider stuurt vijf contactlensspecialisten, drie optometristen en een styliste aan. De afdeling Administratie kent twee subafdelingen, namelijk de subafdeling Financiën/Personeelszaken en een subafdeling Inkoop/ Logistiek. Het plaatsen van de bestellingen en de controle op de binnenkomende goederen is een taak van de heer Brueren, hoofd afdeling Inkoop/Logistiek.  De afdeling Financiën/Personeelszaken is verantwoordelijk voor het debiteuren- en crediteurenbeheer. Binnen de afdeling Inkoop/Logistiek zorgt de magazijnmedewerker ervoor dat de binnenkomende goederen op de juiste plek in het magazijn worden geplaatst.

Vragen
a. Stel het organogram (schematische weergave van de organisatiestructuur) samen voor Steegh Optiek.
b. Benoem uit de tekst een strategische beslissing die moet worden genomen.
c. Wie moet deze beslissing nemen?
d. Benoem een tactische (organisatorische) beslissing die in de tekst wordt genoemd.
e. Heeft Steegh Optiek controles ingebouwd vanuit de administratieve organisatie? Motiveer.
f. Wie doet de bestellingen? Welke type functie is dit?
g. Welke afdeling checkt of de goederen die zijn binnenkomen in overeenstemming is met de bestelling. Welke type functie is dit?
h. Wie doet de betalingen. Welk type functie is dit?
i. Welke functie behoort bij de magazijnmedewerker?
j. Waar in de organisatie is de kans aanwezig op fraude omdat er geen duidelijke scheiding van functies aanwezig is?

Uitwerking
Casus Steegh Optiek 
a.


b. Het openen van een nieuwe winkel in het Outlet center.
c. De eigenaresse/directrice.
d. Het aanbieden van cursussen.
e. Nee.
f. Inkoop/Logistiek; beschikkende functie
g. Inkoop en Logistiek; controlerende functie
h. De afdeling Financiën/Personeelszaken. Dit is een registrerende functie.
i. De uitvoerende/bewarende functie
j. Het plaatsen van de bestellingen en de controle op de binnenkomende goederen is een taak van één persoon, de heer Brueren van de afdeling Inkoop/Logistiek. Hier is geen functiescheiding aanwezig. De beschikkende functie en de controlerende functie vinden plaats door de afdeling Inkoop en Logistiek. Verder staat in de tekst nergens hoe eventuele functiescheidingen binnen afdelingen zijn geregeld. Er staat niet in de casus dat dat niet door een en dezelfde persoon kan gebeuren.

Ga naar Financieel.info