Nieuwe toets Financieel.info gratis beschikbaar

08 maart 2016

Toetsen en proeftentamens zijn onderdeel van Financieel.info. Deze maand krijgt u een compleet nieuwe toets van ons aangeboden die hoort bij het nieuwe materiaal. 

Afgelopen maand gaven we aan dat er in juni twee toetsen Rekenvaardigheid op de docentensite www.mbo-financieel.info komen te staan. Dit geldt niet alleen voor Rekenvaardigheid maar ook voor alle andere uitgaven van Financieel.info. We maken daarbij een onderscheid tussen toetsen en proeftentamens.

De toetsen hebben betrekking op de afzonderlijke delen van een examenonderdeel. Bijvoorbeeld: toets uitgave deel 1, Elementaire kennis bedrijfsadministratie. Terwijl proeftentamens alle toetstermen afdekken van een bepaald examenonderdeel. Bijvoorbeeld: toets deel 1 en deel 2/KE1 FAB, Elementaire kennis bedrijfsadministratie/SPL.

Alle toetsen worden op dezelfde wijze samengesteld en omvatten:

  • Titelpagina met alle relevante gegevens
  • Opgaven
  • Uitwerkbladen
  • Correctiemodel
  • Normeringstabel

-> Download en beoordeel een complete toets-set

Ga naar Financieel.info