Wet 'Invoering profielen in het vmbo' is aangenomen

07 maart 2016

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de wet ‘Invoering profielen in het vmbo’. Dit betekent dat de wet is aangenomen en dat scholen op 1 augustus 2016 kunnen starten met onderwijs op basis van profielen in het vmbo. Voor het mbo zal dit in de toekomst groot effect hebben.

Studenten zullen nog beter voorbereid zijn op een te volgen kwalificatiedossier. Dat wordt mede veroorzaakt door de keuzevakken die leerlingen straks in het vmbo kunnen kiezen. Zij zullen daardoor sneller en meer de behoefte hebben aan versnelde en verkorte onderwijsprogramma’s. Via de website www.vernieuwingvmbo.nl kunt u alles lezen over het vernieuwde vmbo. Het vmbo zal ook straks de belangrijkste toeleverancier voor uw opleiding blijven!

Ga naar Financieel.info