Upgrade uitgave Rekenvaardigheid voor financiële beroepen

13 januari 2016

Tijdens de SPL-docentendag in november jl. zijn de eerste nieuwe leermiddelen van Edu’Actief voor het kwalificatiedossier Financieel Administratieve Beroepen gepresenteerd. Tot 1 mei a.s. zijn van alle nieuwe uitgaven als marketingexemplaren aan te vragen. Vanaf 1 juni zijn alle nieuwe titels te bestellen. In dit artikel nemen we het boek 'Rekenvaardigheid voor financiële beroepen' onder de loep.

Rekenvaardigheid voor financiële beroepen is in het laatste kwartaal van 2015 door auteur Peter Hintzen flink onder handen genomen. Alle hoofdstukken zijn aangepast en bezitten een opbouw/structuur die nu identiek is aan alle overige boeken van de serie Financieel.info. Het theorieboek bestaat uit een inleiding, paragrafen en begrippenlijst. Bij de begrippenlijst zijn naast alle begrippen tevens alle formules opgenomen. In hoofdstuk 1 hebben aanpassingen plaats gevonden door de wijzigingen in de eurozone. 

Het werkboek is uitgebreid met kennisvragen bij elk hoofdstuk. Verder zijn er bij hoofdstuk 1, Vreemde valuta, 15 nieuwe opgaven toegevoegd.
Daarnaast zijn de uitwerkingen van alle opgaven nagerekend om op deze manier een foutloze versie te realiseren. Een woord van dank gaat hierbij uit naar Wouter van der Toorn, docent van roc Mondriaan, die als tegenlezer heeft bijgedragen aan het elimineren van de fouten.
De hoofdstukken 5, Boekhoudkundige controles, en hoofdstuk 6, Goederenhandel en verzekeringen, zijn gehandhaafd ondanks dat ze geen toetstermen van SPL afdekken. Veel scholen hebben ons gevraagd om deze te handhaven. U kunt zelf kiezen of u deze hoofdstukken wel of niet als leerstof aanbiedt.
Als service voor de docenten worden er in juni twee toetsen op de docentensite www.mbo-financieel.info geplaatst die de complete leerstof (ook hoofdstuk 5 en 6) omvatten en ook nog twee proeftentamens, die de toetstermen van SPL afdekken.
We gaan ervan uit dat door deze aanpassingen, aanvullingen en correcties de nieuwe druk die in maart verschijnt in kwalitatief opzicht een grote verbetering vormt ten opzichte van de huidige uitgave.

Het theorie- en werkboek wordt onder 1 isbn (9789037234466) gedrukt, als één set.

 

Ga naar Financieel.info