Gratis Multimediaserie ‘Beter Werken’

08 december 2015

In eerdere berichtgeving is al verteld over de multimediaserie Beter Werken. Beter Werken is een serie van nu 39 animaties, inclusief tekstuele ondersteuning, waarbij wordt ingegaan op houding- en gedragsaspecten van de toekomstig beroepsbeoefenaar. Er zijn verschillende vragen en verzoeken binnengekomen om meer te vertellen en te laten zien over deze serie.

Vanaf het nieuwe schooljaar 2016-2017 krijgen alle docenten, die gebruik maken van Financieel.info, de mogelijkheid om de animaties te gebruiken in de les. De lijst met animaties wordt het komend half jaar nog verder uitgebreid. Naast houding en gedrag zullen ook financiële werkprocessen in beeld worden gebracht. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het inrichten van een dossier
  • Controleren en bewerken van het kasboek/inkoopboek/verkoopboek/bankboek
  • Controleren en bewerken van administratieve en kwantitatieve gegevens
  • Voorbereidende werkzaamheden voor de aangifte omzetbelasting
  • Stamgegevens invoeren.

Bij de animaties, video’s en infographics wordt verwerkingsmateriaal aangeboden. De animaties zijn gemaakt door studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en het Cibap Zwolle in samenwerking met mbo-studenten en Edu’Actief. Hieronder treft u het overzicht aan van de Beter Werken animaties die in ieder geval beschikbaar zullen zijn en drie animaties uit de serie.

Slecht nieuws brengenSMART doelen formuleren

Begroeten en kennismaken in het Engels

 

Ga naar Financieel.info