"Hij had geen favoriete leerlingen, iedereen was gelijk" - Rob Hartmann

Mijn favoriete docent
Meneer de Jong

Lang hoefde ik niet te denken om een beeld te schetsen van mijn ideale leraar. Hij bestond immers al, ik had les van hem gehad. Ik stel u graag voor aan meneer de Jong, leraar Nederlands aan het Jeanne d’Arc College in Maastricht. Meneer de Jong was een leraar die uitermate strikt was. Kwam je te laat, dan had je vrij en indien het huiswerk niet in orde was, had je tevens vrij. Nu zou u kunnen denken dat de lessen van meneer de Jong door een handvol leerlingen werden bijgewoond en de kantine druk werd bezocht tijdens zijn lesuren, maar het tegendeel is waar. De lessen van Meneer de Jong waren altijd vol.


Meneer de Jong doceerde Nederlands en hield van dit vak. Hij was bevlogen en gepassioneerd. Hij had vakkennis en deelde die graag. Zijn passie ging zo ver dat hij meer dan 100 regels der Nederlandse taal zelf op papier zette en deze aan zijn leerlingen meegaf als communicatieve leidraad voor het verdere leven. Ik gebruik deze regels, verenigd in de ‘Stencil Opstel’ nog steeds in mijn dagelijkse communicatie.

Zijn huiswerk bestond voornamelijk uit het verplicht kijken naar een tv-programma, het lezen van een krantenartikel of het simpelweg van buiten leren van één van zijn meer dan 100 regels der Nederlandse taal. Als je dan de les binnenliep, riep hij je naam en een nummer. De regel die bij het nummer hoorde, moest je dan als parate kennis tevoorschijn toveren anders kon je richting kantine vertrekken. En dat wilde je niet, want je wilde de les volgen. Meneer De Jong leek alles te weten van elke leerling door overleg met mede docenten en ouders en hield rekening met de complexiteit van ieder individu.

Pubers een les laten volgen die doorspekt is met discipline en droge stof. Meneer de Jong lukte dit wonderwel. Hij was namelijk gezegend met humor die doet denken aan een combinatie van Herman Finkers en Toon Hermans, gortdroog door briljant taalgebruik. Meneer de Jong was verder eerlijk en correct. Hij had geen favoriete leerlingen en keek niet naar uiterlijk, iedereen was gelijk. Hij was geduldig en gaf bijles waar nodig en was bikkelhard als iemand de kantjes er van af liep. Meneer de Jong begreep de leerlingen en wist wat we nodig hadden.

Meneer de Jong was een informatieve, inventieve en moderne docent die de leerlingen met humor wist te motiveren. Hij was hard en begripvol, consequent en eerlijk. Meneer de Jong was de docent die ik wil zijn. Hij wist mij te raken.

- Rob Hartmann, ROC Arcus College (Heerlen)