Met Factor-E Zorg stelt u voor uw student een eigen programma samen door middel van cursussen, trainingen en projecten. Deze modules worden aangeboden in het digitale leerplatform 24boost. Werkt u liever op papier? U kunt zelf kiezen of u digitaal, deels digitaal of met boeken les gaat geven.

Cursus
In de cursus staat de theorie centraal en leert uw student door te doen. Aan de hand van de opdrachten maakt uw student zich de theorie eigen. De afwisselende opdrachten zijn ingedeeld op kennis, toepassing en inzicht. Elke cursus bevat een instaptoets om het startniveau van de student te bepalen en eindtoetsen om te bepalen of de student zich de aangeboden theorie eigen heeft gemaakt. 

Training
Tijdens een training oefent de student de vaardigheden en handelingen die horen bij de betreffende beroepstaak. Een voorbeeld van een training is Basiszorgactiviteiten. 

Project
In een project werkt de student aan een case van een fictieve opdrachtgever, gericht op inhoud, planning en samenwerking. Tijdens het werken aan het project ontwikkelt uw student een door het werkveld gewaardeerd product, bijvoorbeeld op het gebied van vormen van kleinschalig wonen. Het project wordt vanuit de school begeleid en brengt alle beroepsaspecten samen.

BPV
In de BPV-module (op papier) vindt uw student verschillende opdrachten die hij tijdens zijn stage kan uitvoeren. Elke BPV-opdracht wordt beoordeeld op een product en op professioneel getoond gedrag (prestatie-indicatoren).

Keuzedelen
Er worden drie keuzedelen ontwikkeld die gekoppeld zijn aan de kwalificaties binnen Verzorgende IG. De onderwerpen van deze keuzedelen zullen nader worden bepaald.

Docentenmateriaal
Bij Factor-E Zorg ontvangt u als klant gratis docentenmateriaal. Het docentenmateriaal geeft u de nodige ondersteuning bij het lesgeven. U kunt denken aan handleidingen bij de modules, beoordelingsformulieren en verantwoordingsdocumenten. 

Titeloverzicht Factor-E Zorg
Studenten krijgen voor een bedrag per jaar de beschikking over alle cursussen, trainingen en projecten voor Verzorgende IG, zowel voor de basis als voor de profielen. In november 2015 zijn de eerste eenheden gereed. In het titeloverzicht kunt u zien om welke eenheden dit gaat.

Per schooljaar 2016-2017 kunt u aan de slag met alle basisonderdelen en een gedeelte van de profielen.
Wilt u schooljaar 2015-2016 al aan de slag met Factor-E Zorg? Neem dan contact met ons op via 0522 235 235 of het contactformulier voor een advies op maat.