Even voorstellen: de eindredacteur

21 oktober 2015

Onderwijs heeft altijd mijn interesse gehad, maar dan niet het lesgeven zelf, maar het zorgen voor goede materialen waar docenten ook echt goed mee kunnen werken. Op dit moment werk ik bij Edu’Actief als eindredacteur voor de methode Factor E-Dienstverlening. Ik heb een passie voor taal en voor onderwijs. Via schrijven en redigeren ben ik zo bij de eindredactie terecht gekomen; mede ook omdat je dan wat meer interactie hebt met productmanagers, uitgevers en schrijvers.

 Astrid HabrakenSoms schrijf ik zelf, bijvoorbeeld over meer algemene onderwerpen als ondernemerschap en communicatie, en bij andere methodes werk ik als contentmanager of eindredacteur. Daarbij vind ik het erg leuk en nuttig om ook op scholen langs te gaan en te horen wat de ervaringen zijn met het gebruikte materiaal.

Ik heb Nederlands gestudeerd aan de Universiteit Leiden en voor diverse educatieve uitgeverijen gewerkt, voor verschillende opleidingsniveaus. Van hobbycursussen tot HBO-onderwijs. De laatste jaren werk ik voornamelijk voor en binnen het MBO. Als je beleidsmakers hoort praten, gaat het heel vaak over het HBO en het universitair onderwijs. Het MBO komt er vaak achteraan, het lijkt vaak een sluitstuk. Dat vind ik geen goede zaak – zeker niet gezien het aantal leerlingen dat een opleiding aan een MBO-instelling volgt. Iedere leerling heeft in mijn optiek recht op een goede opleiding – op alle vlakken. Dus zowel waar het gaat om de inhoud, maar zeker ook waar het gaat om inbedding in de samenleving / de beroepspraktijk en in de plannen van de beleidsmakers. Dat is nu lang niet altijd het geval.

Bij het schrijven van de methode hebben we goed opgelet dat alle theorie ook terugkomt in een opdracht. Ook is bij alle theorie een schets uit de praktijk gemaakt: hoe krijg je als helpende straks te maken met bijvoorbeeld voorraadbeheer of als medewerker sport & recreatie met arbo? De theorie brengt de leerling vervolgens in de praktijk door het uitvoeren van een demonstratie en een project. Zo is meteen duidelijk wat je kunt met de theorie. Bovendien is bij alle materialen de mening gevraagd van docenten die op dit moment nog voor de klas staan. Suggesties en aanvullingen die zij gegeven hebben op de eerste opzet, zijn meteen verwerkt in het materiaal.
Ik zou graag zien dat leerlingen trots kunnen zijn op hun gevolgde opleiding. Nu hoor ik best vaak ‘ik heb maar een MBO-opleiding gedaan.’ Dat vind ik een kwalijke zaak. Niet iedereen heeft het in zich om een HBO-opleiding te volgen. Net zo min als iedereen het in zich heeft om een goede zorgverlener te zijn, of een goede doktersassistente. Als je mij bijvoorbeeld iets met mijn handen zou laten doen, zou ik daar erg ongelukkig van worden.

Als auteur probeer ik me zo goed mogelijk in te leven in de leerling. Als eindredacteur wijs ik auteurs er op waar ze een leerling nog wat meer uitleg moeten geven en waar ze juist wat minder op in moeten gaan. Die doe ik niet alleen door te kijken naar de voorbeelden die gebruikt worden, maar vooral ook door kritisch te zijn op het taalgebruik. Dit moet goed aansluiten op het niveau waarvoor de methode bedoeld is. Daarom vind ik het ook belangrijk om langs te gaan bij scholen en te horen wat er leeft. Natuurlijk is daarbij het kwalificatiedossier belangrijk –dat moet je afdekken – maar het is zeker niet de enige bron. Lesmateriaal maken dat aansluit op de belevingswereld van de leerling én op de beroepspraktijk, dat is wat mij drijft.

Astrid Habraken- van Esdonk
Eindredacteur Factor E - Dienstverlening

Ga naar Factor-E Dienstverlening