Factor-E Dienstverlening

1 augustus 2016 is de verplichte invoeringsdatum voor het kwalificatiedossier Dienstverlening. Op welke manier gaat u invulling geven aan dit dossier? Factor-E Dienstverlening kunt u inzetten voor de hele opleiding, binnen zowel het basisjaar maar ook binnen de losse profielen: Helpende zorg en welzijn, Medewerker facilitaire dienstverlening of Medewerker sport en recreatie.


Opzet Factor-E Dienstverlening

De methode bestaat uit verschillende thema's. Onderwerpen van thema's uit de basis zijn ‘Gebruik van Ruimtes, Faciliteiten en Materialen’, 'Voeding, Inkoop en Administratie' en ’Organisatie van werkzaamheden’. Elk thema bestaat uit een:

  • Cursus: theorie
    In de basisboeken wordt de theorie contextloos weergegeven. De theorie in de profielboeken is geschreven naar de context van het profiel.

  • Training: praktische vaardigheden
    Een training bestaat uit oefeningen waarmee uw studenten vaardigheden kunnen trainen. Elke training wordt afgesloten met een demonstratie, waarin uw student de aangeleerde vaardigheden laat zien.

  • Project: opdrachten
    Een project bestaat uit specifieke casussen per opleiding of uit een casus voor alle opleidingen. Het doel van een project is om te leren samenwerken, uw studenten werken dan ook in groepen aan een project.
BPV

In de online bronnenbak op www.factor-e.nl/dienstverlening vindt uw student verschillende opdrachten die hij tijdens zijn stage kan uitvoeren. Elke BPV-opdracht wordt beoordeeld op een product en op professioneel getoond gedrag (prestatie-indicatoren).Docentenmateriaal

Bij Factor-E Dienstverlening ontvangt u als klant gratis docentenmateriaal. Het docentenmateriaal geeft u de nodige ondersteuning bij het lesgeven. U kunt denken aan handleidingen bij de modules, beoordelingsformulieren en verantwoordingsdocumenten.